Открийте ни и в

Tехнологии

BG потребители използват електронни устройства по 10 часа и 36 минути дневно

MIKA

публикувано

на

снимка: PR

Независимо от затрудненото икономическо състояние на Европа, потребителите все още изпитват необходимост от нови технологии, въпреки че се наблюдават ярки контрасти между покупките и употребата на технологични устройства в различните региони.

Планираните разходи за технологии на европейците стават ясни от годишното изследване на Samsung Techonomic Index, което предлага цялостен поглед върху поведението и нагласите на 18,000 европейски потребители към технологиите.

Апетитът на Европа към технологиите е по-ясно изразен в южните страни, където потребителите са много по-склонни да закупят нови устройства, сравнено със средното ниво за Европа.

 • Един от петима европейци (21%[i]) възнамеряват да закупят мобилен телефон в следващите три месеца.
 • Двама от петима италианци (42%[ii]) планират покупка на нов телефон през идните три месеца, което е два пъти повече от средното за Европа. За Испания цифрата е 31%[iii]
 • В сравнение с други европейски страни, три пъти повече[iv] италианци планират да оборудват дома си с нови телевизори и уреди за почистване или готвене в следващото тримесечие. По отношение на телевизори и уреди за готвене и уреди за почистване, българите се намират над средното равнище за Европа – съответно 19%, 19 на сто и 16 на сто в сравнение с 12%, 10 на сто и 11 на сто средни резултати за Европа.
 • В Италия 26%[v] от хората планират закупуването на нов таблет в идното тримесечие, като процентът надвишава двойно резултата за изминалата година и повече от два пъти средния за Европа (11%). Нагласите на българския потребител са точно колкото и средното европейското равнище (11%).

От друга страна, резултатите от проучването в Северна Европа, особено скандинавските народи, демонстрират въздържане от разходи, като над 60%[vi] от анкетираните заявяват своето намерение да не купуват нови технологични устройства или уреди. Процентът на тези, планирали закупуването на нов телефон (14%[vii]) или таблет (7%[viii]), е много под средното равнище за цяла Европа, (21% и респективно 11%[ix])

Увереност на потребителя

Въпреки че броят на потребителите в Северна Европа, които планират да инвестират в нови устройства, е значително по-нисък от средното за Европа, те са по-уверени в личните си финансови перспективи, сравнено с други страни от региона. В Норвегия 6 от 10 анкетирани (59 на сто[x]) се чувстват сигурни за следващите 12 месеца, което е в контраст със само един от трима (37%[xi]), когато става дума за цяла Европа.

Същото твърдение се отнася и за Дания и Финландия, където над половината (52[xii]) от анкетираните се чувстват много уверени или сигурни във финансовото състояние за година напред. Северното и южното разделение е видимо с по-малко от един от петима италиански (16%) или гръцки (17%) потребители, които се чувстват по същия начин[xiii].

Българите са под средното равнище за Европа като 28на сто от българите се чувстват уверени или много уверени за личните си финансови перспективи. Въпреки това не сме в дъното на таблицата – зад нас са Унгария, Португалия, Гърция и Италия.

Европейски глад за технологии: собствеността и употребата нарастват

Преобладаваща част от домовете в Европа (98%[xiv]) имат поне един мобилен телефон, компютър или лаптоп, телевизор и домакинска техника. В момента таблетите навлизат на пазара с 64%, показвайки ръст от 11% спрямо 2014 година[xv]. Като цяло проучването показва, че домът на 2015 е обогатен с технологии и броят на устройствата в домакинството е нараснал на 19, с 1 пункт повече от 2014 година[xvi]. Не само че домакинствата имат повече устройства, но и времето прекарано за използването им е нараснало – потребителите използват електроните устройства по 8 часа дневно, сравнено със 7,7 часа през 2014 г.[xvii]

 • Европейците притежават средно 19 технологични/електронни устройства в домовете си, сравнено с миналогодишните – 18 броя. Българите са близо до средното ниво за Европа с 20 броя устройства.
 • Мобилните телефони, компютър/лаптоп, телевизори и уреди за готвене и почистване са навлезли почти изцяло в европейските домакинства.
 • Таблетите са се увеличили с 11% за 2015 година, почти две трети (64%) от домакинствата притежават поне един, сравнено с половината (53%) през 2014г. България отново следва средните резултати за Европа (64 на сто).
 • Българските потребители използват електронни устройства почти 10 часа и 36 минути, сравнено с 8 часа дневно за Европа.

Христофор Петков, Samsung Electronics Bulgaria, коментира:

„Въпреки икономическата нестабилност в Европа, домакинствата откриват предимствата, които технологиите могат да донесат в ежедневието, социалния живот и образованието, по тази причина увеличават и броя им. Резултатите за България са много близки до средните за Европа, което показва, че не сме изостанали от тенденцията. Има ясни модели за това как се използват устройствата, за да обогатят ежедневието.

Ние виждаме това като голяма възможност за всеки един отрасъл, който се грижи за дома – от производителите на мебели до дизайнерите на бани. Промените в поведението на потребителя са движещи за иновациите и причината толкова много технологични компании, включително и Samsung Electronics, да работят усилено, за да направят Internet of Things (IoT) реалност. За изминалата година Samsung продаде 665 милиона устройства, много от които имат опция за свързване с интернет. Готови сме да инвестираме в IoT и до края на 2017 година 90% от устройствата ни ще бъдат IoT съвместими, а след 5 години – 100% от тях.”

Причините за планираните покупки показват, че движещ фактор при покупката на нов продукт във всяка категория (с изключение на уредите за почистване) за българина е доброто представяне на устройството. За Европа функционалността и доброто представяне са водещите фактори при избор на нови технологии. Четвърт от европейските потребители (25 на сто) заменят повредените мобилни устройства или лаптопи. Освен от необходимост, една трета (32%) от потребителите, планиращи покупка на нов телефон или лаптоп през следващото тримесечие, искат продукт с по-добро представяне.

Мартин Гарнър, SVP, Internet of Things Research, CCS Insight, коментира:

„Потребителите ясно продължават да инвестират в технологии за домакинството. С развитието на 4G предвиждаме продажбите на 4G смартфони да нараснат от 65% от всички продажби на смартфони за тази година до 95% през 2019 г. Нашето проучване сочи, че с повишаването на свързващите се устройства на човек, нараства и апетитът на потребителя за напреднали услуги като онлайн видео, стрийминг на музика, използване на облачно пространство и синхронизация между устройствата.Тези тенденции сочат към разрастване на пазара за умни домове, изградени на идеята за Internet of Things.

Samsung Techonomic Index – ключови статистики и факти

България:

 • 19% от потребителите в България планират покупката на нов телевизор, 19% – нови уреди за готвене и 16% – нови уреди за почистване.

Италия:

 • Четирима от 10 анкетирани италианци (41%) планират да инвестират в нов телефон в следващите три месеца
 • Една трета от анкетираните италианци планират закупуването на нов телевизор (33%), уредза готвене (30%) или уред за почистване (29%) в идното тримесечие

Испания:

 • Една трета (31%) от испанците планират покупката на нов телефон

Скандинавските държави:

 • 61% от отговорилите в Норвегия и 63% от Швеция не планират покупката на нито едно от устройствата в 11-те категории на проучването
 • 15% от норвежците планират закупуването на нов телефон през следващите три месеца
 • 7% от анкетираните норвежци обмислят покупката на таблет през следващите три месеца

Увереност на потребителите

 • Една трета (37%) от потребителите в Европа се чувстват уверени или много уверени за своите лични финанси през идните 12 месеца
 • Почти една трета (28%) от българите се чувстват уверени или много уверени за своите лични финанси през следващите 12 месеца
 • Двама от всеки пет (42%) от 16-24-годишните европейци се чувстват сигурни за своителични финанси през идната година
 • Шест от десет (59%) норвежци казват, че се чувстват много уверени или уверени за личните си финанси за предстоящите 12 месеца
 • Повече от половината (52%) от анкетираните датчани и финландци заявяват, че се чувстват сигурни за финансите си за следващата година
 • По-малко от един от петима (16%) италианци се чувстват по същия начин

Притежание на технологични устройства:

 • Мобилните телефони, компютри/лаптопи, телевизорите, уредите за готвене и чистене са навлезли почти във всички домакинства в Европа
 • Собствениците на таблети са се повишили с 11% през 2015г.,като почти две трети (64%) от домакинствата имат поне един таблет в сравнение с половинатадомакинства (53%) през 2014 г.
 • Европейците притежават средно по 19 технологични/електронни устройства в сравнение с 18 през 2014г.
 • Всяко домакинство има средно по два телевизора и поне един таблет

Поведение при покупка:

 • Мобилните телефони са сред най-популярните продукти, които анкетираните възнамеряват да закупят в следващите три месеца
 • За 32% от анкетираните основната причина за покупка е по-доброто представяне на устройството
 • 25% планират покупка на нов телефон, за да заменят повредено устройство
 • 21% от европейците планират покупка на нов телефон
 • Един от десетима (11%) от анкетираните в Европа възнамерява да закупи таблет

  [i]21 % от анкетираните европейци планират покупка на мобилен телефон в следващите три месеца
  [ii]41% от анкетираните италианци планират покупка на мобилен телефон в следващите три месеца
  [iii]31% от анкетираните испанци планират покупка на мобилен телефон в следващите три месеца
  [iv]В Италия 33% от отговорилите планират покупка на нов телевизор в следващите три месеца (срещу 12% из цяла Европа); 30% планират покупка на уреди за готвене (срещу 10% из цяла Европа); и 29% планират покупка на уреди за почистване (срещу 11% за цяла Европа)
  [v]В Италия 26% от отговорилите планират покупката на таблет в следващите три месеца в сравнение с 11% за цяла Европа
  [vi]61% от отговорилите норвежци не планират покупка на нито едно от технологично устройство или уред, в Дания 64%, във Финландия 66% и 63% в Швеция
  [vii]Средният резултат за Норвегия (14,9%), Дания (14,1%), Финландия (12,7%) и Швеция (14,8%)
  [viii]Средният резултат за Норвегия (7,2%), Дания (7,3%), Финландия (6,5%) и Швеция (7,5%)
  [ix]Средният резултат за Европа за планирана покупка на мобилен телефон в следващите три месеца (21%) и таблет (11%)
  [x]В Норвегия 59% от анкетираните се чувстват сигурни или много сигурни за личните им финансови перспективи за следващите 12 месеца
  [xi]37% от европейците се чувстват уверени или много уверени за личните им финансови перспективи в следващите 12 месеца
  [xii]В Дания и Финландия 52% от отговорилите се чувстват уверени или много уверени за личните им финансови перспективи в следващите 12 месеца
  [xiii]В Италия 16% от отговорилите се чувстват уверени или много уверени за личните им финансови перспективи в следващите 12 месеца.
  [xiv]99% от домакинствата в Европа имат поне един мобилен телефон; 96,1% имат поне един компютър/лаптоп; 97% имат поне един телевизор; 97,6% поне един уред за готвене (пр.: фурна, печка, микровълнова печка); и 98,4% имат поне един уред за почистване (пр.: пералня, съдомиялна машина, прахосмукачка)
  [xv]64% от европейските домакинства имат поне един таблет, сравнено с 53% през 2014 г.
  [xvi]Общият брой на притежаваните устройства в едно домакинство според отговорилите е средно 19,3. Основава се на следните продукти: мобилен телефон, таблет, компютър/лаптоп, принтер, камера, телевизор, video player, уреди за готвене, уреди за чистене, игрова конзола, аудио/HiFi система. През 2014 г. средният брой е бил 17.85.
  [xvii]Отговорилите на анкетата прекарват средно по 8 часа дневно, използвайки устройства и уреди за домакинството (таблет, компютър/лаптоп/ принтер, камера, телевизор, video player, уреди за готвене, уреди за почистване, игрова конзола, аудио/HiFi система). Това са средно прекараните часове на ден за всички устройства и едновременната им употреба (пр.: можете да използвате телефона си, докато в същото време гледате телевизия). Изчислява се с помощта на средни точки, за да се зададат общо часовете седмично използване на технически устройства (средните часове на използване на ден, умножена по средния брой дни на седмица, в която се ползва), които след това се разделят на дни на седмица (7). Тази цифра включва едновременната употреба на устройствата – гледане на телевизия, докато се използва мобилния телефон.

Samsung Electronics Co. Ltd. вдъхновява света и оформя бъдещето с трансформиращи идеи и технологии, преобразявайки света на телевизорите, смартфоните, носимите устройства, таблетите, фотоапаратите, дигиталните уреди, принтери, медицинско оборудване, мрежови системи, полупроводници и LED решения. Водещи сме и в пространството на Internet of Things, както и в нашите Smart Home и Digital Health инициативи. За нас работят 307 000 души в 84 страни с годишни продажби от US $196 милиарда. За да откриете повече, моля, посетете нашия официален сайтwww.samsung.comи официален блогglobal.samsungtomorrow.com.

MIKA e онлайн списание за музика и лайфстайл, което отразява най-новото в музикалния свят както от страната, така и от чужбина. Таргета на списанието са активните хора (18-40 години), които се интересуват от музикални събития и градския начин на живот.

Продължете понататък

No Banner to display

No Banner to display

Кинопреди 1 седмица

„Цар Лъв“ продължава да господства у нас с боксофис над 2 млн. лева досега!

Дръм и Баспреди 1 седмица

HMSU: Завръщането на Chase & Status

Tехнологиипреди 2 седмици

Кирил Николов-Дизела с нов опит за рекорд по маршрута Е4

Tехнологиипреди 2 седмици

Екипът на МенторМейт надхвърли 500 служители

Tехнологиипреди 2 седмици

eSky Group на 5-ти континент за 15-ия си рожден ден

Tехнологиипреди 2 седмици

DataArt пуска решение с отворен код, спестяващо време и ресурси на .NET разработчиците

Lifestyleпреди 1 седмица

Спечели вълнуващо пътешествие в Европа с Wizz Air, Радио N-JOY и American Tourister

Tехнологиипреди 2 седмици

Acronis пуска ключова нова версия на решението си за виртуализиране на компютърни системи и киберзащита на периферни устройства – Acronis Cyber Infrastructure 3.0

Tехнологиипреди 2 седмици

С апликацията E-SOS проследяваме в реално време новия опит за рекорд на Кирил Николов-Дизела

Културапреди 2 седмици

Сборникът „Истории от 90-те“ с предпремиера във Варна този петък

Горещо