Connect with us

Култура

Американски хореографи и артисти гостуват в балкански държави

Avatar

Публикувано

на

снимка: Justin Cabrillos

Американски хореографи и артисти гостуват в София, за да обменят опит с българската танцова сцена

Платформа „Нови драматургии“ е инициатор на мащабния международен проект „Социално-политическият потенциал на съвременния танц“, който ще срещне творческия опит на артисти от Балканския полуостров и от САЩ и по време, на който между 18 и 22 октомври в София ще се проведе лаборатория за обмен, уъркшоп, презентация и лекция в РЦСИ „Топлоцентрала“. Поредицата от събития е част и от дванадесетото издание на АСТ Фестивал за свободен театър.

Началото ще постави Лабораторията за обмен на практики и дискурси, чиято основна идея е да събере артисти, теоретици и куратори от САЩ, България, Северна Македония и Сърбия. Те дискутират работата си през перспективата на връзка ѝ с политическото като отражение на тяхното артистично и гражданско действие. Участниците ще споделят творчеството си, своите идеи, практики, преживявания, ще говорят, ще танцуват, ще задават въпроси, ще обсъждат, ще дават и получават обратна връзка.

Привличането на хора от много различни социални, политически, културни и исторически контексти – каквито САЩ и балканските посткомунистически страни определено представляват – ще предизвика взаимни провокации и нови осъзнавания, но и ще извади артистите от сферата на изкуството и ще проникне в социалната тъкан на техните общности.

Advertisement

Лаборатория за обмен на практики и дискурси: САЩ – Балкани

Първата част от мащабния проект ще се проведе на Балканите между 18 и 31 октомври последователно в София, Белград и Скопие. Хореографите и изпълнители Кати Уестуотър и Андрос Зинс-Браун, артистът и теоретик Томас Дефранц, кураторът и артистичен директор на The Chocolate Factory Theatеr Брайън Роджърс ще работят във всеки град с местните професионални общности от артисти, теоретици и куратори.

Платформа „Нови драматургии“ ще постави началото в София на 18 октомври. В рамките на четири дни ще се проведе първата Лаборатория за обмен в партньорство с РЦСИ „Топлоцентрала“. Участие в нея ще вземат американски и български артисти, куратори, теоретици, сред които Брайън Роджърс, Кати Уестуотър, Андрос Зинс-Браун, Томас Дефранц, Мира Тодорова, Младен Алексиев, Василия Дребова, Стефани Ханджийска, Зорница Стоянова, Цвета Дойчева. Събитието не е публично, а представлява професионална среща, която ще стимулира по-активно културния диалог между различни школи и сцени и дори евентуалното бъдещо сътрудничество между различните артисти.

Софийската част от проекта обаче включва и някои публични събития като лекция и представяне, съпроводено с разговор. В два дни ще се проведе и уъркшоп за практици и теоретици в полето на изпълнителските изкуства.

Две публични събития

Advertisement

На 18 октомври от 17:00 ч. в РЦСИ „Топлоцентрала“ Брайън Роджърс, артистичен директор и съосновател на The Chocolate Factory Theater (Ню Йорк) и арт мениджърът и изследовател – Томас Ердер (Берлин) ще говорят за независимите сцени на съвременните изпълнителски изкуства в Европа и САЩ. 

На следващия ден – 19 октомври от 17.00 ч. отново в „Топлоцентрала“ ще бъде лекцията на изследователя, артист, хореограф и артистичен директор на SLIPPAGE: Performance|Culture|Technology – Томас Ф. Дефранц, на тема: „Размиване на фона: чернокожият пърформанс като политическа онтология“. Томас Дефранц ще представи това малко известно проявление на съвременния танц в България – танцът, който се ражда в недрата на чернокожата общност и е силен политически жест.

Дефранц ще води и уъркшоп за практици и теоретици в изпълнителските изкуства, наречен „Танцувайки края на света“. Уъркшопът е без такса за участие и със задължително предварително записване до 18 октомври: https://forms.gle/XgRa3NVH3AZ6NVYu9. Ателието ще бъде на английски език и ще се проведе на 20 и 21 октомври отново в „Топлоцентрала“. Уъркшопът е оодходящ за танцьори, актьори, хореографи, режисьори, изследователи.

За него Дефранц казва: „Ателието ще изследва неизбежността на пандемиите, остаряването, расизма, племенните борби, капитализма, колоризма, теоретичните презумпции, бялото превъзходство, дискриминацията към различните тела, хетеронормативността.“

През 2023 г. проектът „Социално-политическият потенциал на съвременния танц“ ще продължи. Тогава артисти, куратори и теоретици от трите балкански държави ще пътуват до Ню Йорк, за да работят заедно с американските си колеги в рамките на едноседмична лаборатория-резиденция в The Chocolate Factory Theater. Те ще имат възможност да посещават класове и работилници в Movement Research.

Advertisement

В началото на 2022 г. „Нови драматургии“ започна отново активната си дейност върху създадената от нея дигитална платформа за критика и теория – dramaturgynew.eu и усилията за по-голямата видимост на съвременните изпълнителски изкуства в България. Организацията се занимава с различни дейности като: обучителни програми, дискусии, копродукции, драматургични консултации, изследователска, преводна и издателска дейност. „Нови драматургии“ е сред малкото организации в България, специфично фокусирани върху една съществена сфера на популяризирането, но и на по-задълбочения критически или журналистически анализ на съвременния театър, танц и пърформанс.

Проектът за международен обмен на идеи и практики на артисти, теоретици и куратори от САЩ и Балканите е организиран от платформа „Нови драматургии“ (София), The Chocolate Factory Theatеr (Ню Йорк), Локомотива – Център за нови инициативи в областта на изкуствата и културата (Скопие), Stanica/Station Service for contemporary dance (Белград), Movement Research Inc. (Ню Йорк)

Международният проект „Социално-политическият потенциал на съвременния танц“ се реализира в София с финансовата подкрепа на Trust for Mutual Understanding (TMU) и Национален фонд „Култура“, програма „Едногодишен грант“. Той се осъществява в партньорство с РЦСИ „Топлоцентрала“ и АСТ Фестивал за свободен театър.