Открийте ни и в

Tехнологии

Български проект за болнично управление чрез интегрирана информационна система на бъдещето

Avatar

публикувано

на

Български проект за болнично управление чрез интегрирана информационна система на бъдещето 141

снимка: PR

Нова система, разработена в България, ще промени начина, по който функционират болниците. С помощта на Европейската комисия, финансираща платформата FIWARE и в сътрудничество с водещи български лечебни заведения, проектът Уордис има за цел създаването на интегрирана система за управление на болнични отделения. Разработката цели да обхване информацията за процесите в болничното лечение и участниците в тях, катоя обработи и наложи върху привидно несвързани масиви от данни. Това би допринесло за разтълкуването на сложни медицински явления, подобряване на болничните грижи и планирането, както и намаляване на грешките в лечението. Предстои тестовото внедряване на решението в български болници.

На оперативно ниво, системата използва радиочестотни, оптични или биометрични идентификатори за управление на пациенти, медицински персонал, лекарствени препарати, биопродукти, болнични легла и др., чрез които се упражнява пълен контрол върху движението им из болничните отделения, взаимодействията помежду им и съхранение на съпътстващата ги информация. На управленско ниво, системата структурира набраната разнородна информация и я комбинира с масиви от отворени данни, като демографска картина на населението в обслужваната област, здравния и професионалния му профил, неговата гъстота, уличното движение, сезонна статистика на трудовите и битови злополуки и др. По този начин се оформят изводи за причинно-следствени връзки, а също тенденции и прогностика, почиващи върху реални данни и прецизиращи предвижданията на база субективен професионален опит на болничния персонал.

Внедряването на интегрираната система ще доведе до редица положителни резултати като оптимизиране заетостта на болничните легла и приема на пациенти, намаляване разхода и брака на лекарствени препарати и биопродукти, скъсяване на болничния престой, ограничаване влиянието на човешкия фактор, изразен в сгрешени препарати или самоличност на пациентите и не на последно място – силно намаляване на административната и бюрократичната тежест върху медицинския персонал. Освен изброените преки ползи, системата ще доведе и до неявни косвени резултати, като намалено болнично потребление на медикаменти, оптимизирано унищожаване на неизразходваните количества, намалена финансова тежест от временна неработоспособност, гъвкаво профилиране и адаптиране на болничната дейност спрямо реално обслужвания контингент, водещи до подобрено обслужване и др.

Интегрираната система е съобразена с европейските изисквания и особености, поради което е ориентирана към пазара на всички държави от ЕС, където ще бъде постепенно представена, след успешно преминаване на изпитанията във водещи български болнични заведения.

Реклама