Connect with us

Култура

Джеймс Фрейзър изследва историята на човешките вярвания

Avatar

Публикувано

на

zlatnata klonka cover

zlatnata_klonka_cover„Златната клонка“ (ИК „Изток-Запад“) на сър Джеймс Фрейзър е забележителен труд, съчетаващ в себе си изследване върху митологията, тотемизма, табуто, религиозните вярвания, фолклора и обичаите на различните народи.

Сър Джеймс Дж. Фрейзър (1854–1941) e изтъкнат антрополог, теолог и класически филолог, професор в Ливърпулския университет. Носител е на редица високи академични награди, а през 1914 г. получава рицарско звание. Представител на социалната антропология, той има голям принос в изследването на тотемизма, магията и религиите в историята на човечеството. Авторът е едно от най-бележитите имена в етнографията и оказва огромно влияние в развитието на сравнителния метод. Той е един от родоначалниците на сравнителното изучаване на религиите.

„Златната клонка“ е най-известното произведение на Фрейзър. Трудът е публикуван за първи път през 1890 г. и е изключителен синтез от изследванията на автора в областта на класическата филология, теологията, етнологията и фолклора. В книгата е събран огромен фактологически материал, който впоследствие служи за основа на изследванията на редица учени и изследователи. В „Златната клонка“ Джеймс Фрейзър разглежда редица обичаи и вярвания у европейските народи. Въз основа на множество проучвания и съпоставки, използвайки сравнителния метод, авторът достига до извода за връзка между първобитните вярвания, които са станали основа на съвременните религии. Трудът му обхваща широк кръг от антропологични изследвания, а Фрейзър е и първият, който предполага наличието на връзка между мит и ритуал. Основни принципи в изследването са еволюционното развитие и идеята за наличието на психическо единство на човечеството. Разгледан е универсалният цикъл живот-смърт-възраждане. В книгата са направени паралели между древните култури и ранното християнство. Авторът прилага еволюционната теория в антропологията и въвежда три стадия в развитието на човечеството: магия, религия, наука. В първия стадий хората вярвали, че могат да променят по магичен начин света около тях, във втория се налага вярата, че светът се управлява от богове и свръхестествени същества, а в третия – че светът се управлява от законите на природата. Теорията е подкрепена с описания на различни обичаи и ритуали от историческото развитие на човечеството като календарни култове, жертвоприношения, преминаването на човешката душа в ново тяло, посвещаване на юношите в пълнолетие и др.

„Златната клонка“ е сравнително историческо изследване на митологията и религиите на човечеството от древността до съвремието. Книгата е безценно четиво както за учени в областта на философията, историята, етнологията и фолклористиката, така и за всички интересуващи се от историята на човешките вярвания. Едно от многото й достойнства е преводът на Цветан Петков. Изданието е част от луксозната поредица „Тезаурус“, заедно с „Трактат за живописта“ на Леонардо да Винчи, новия превод на „Владетелят“ на Макиавели (изданието е билингва), „Залезът на Запада“ на Освалд Шпенглер и др.

Continue Reading
Advertisement