Connect with us

Компании

Дигитално STEM съдържание от издателство Клет България – решение за ефективно обучение 

Avatar

Публикувано

на

снимка: ПР

Възможност за развиване на потенциала на новите STEM центрове в училищата

Издателство Клет България разработи ефективни и иновативни за българската образователна система STEM материали. Те представляват дигитални ресурси в платформата iZZI, от които учителите и учениците вече могат да се възползват. Учебните материали интегрират природни науки, изучавани в часовете по химия, биология, човекът и природата, физика и математика, за да може чрез практика и реални казуси да се преподават глобални теми по иновативен начин на учениците от 5.-7. клас. По този начин се реализира успешно междупредметно взаимодействие.

През сайта на издателството учителите могат лесно да заявят STEM пакет с учебно съдържание и методически материали. Пакетът предоставя едногодишен достъп до STEM съдържанието за един учител и учениците, на които той преподава, в 5., 6. и 7. клас.  Богатият избор от разработени атрактивни ресурси дава възможност да бъдат покрити повече от 60 учебни часа за една година. По този начин се осъществява ефективно STEM обучение през цялата учебна година. Всяка тема съдържа обща мотивационна част, разнообразни задачи за групова работа по проекти, упражнения за обобщение, представяне на професия, интерактивен инструмент за оценяване и самооценяване.

Към всяка тема има разработени методически разработки за учителя, които съдържат основните цели, стратегии за провеждане на урока, идеи за гъвкаво разпределение на времето и стъпки за реализиране на STEM задачите и проектите. Предоставят свобода и гъвкавост на учителя да избере, да адаптира и да развие хода на урока според своята преценка. Практиката е основен елемент от STEM обучението и като допълнение в пакета са предоставени работни листове за работа по групи към всяка тема, в удобен за редактиране и принтиране текстови файл. По този начин преподавателят има възможността да модифицира предоставените работни листове лесно и бързо. 

Advertisement

Предложените теми съдържат разнообразни ресурси като междупредметни и интерактивни задачи, практически, логически и творчески задачи, онагледени експерименти, симулации, кратки научни текстове, анимации, образователни видеа, 3D модели и много други. STEM-базираното обучение помага на учениците да развият важни умения като критично мислене, решаване на проблеми, статистическа обработка на информация, творческо мислене, любопитство, умение за аргументиране, вземане на решения въз основа на данни, работа в екип и общуване. Разработените ресурси за съвременните професии ще помогнат за ранното професионално ориентиране на учениците. Чрез тях младите хора ще бъдат мотивирани и ще откриват своите качества и таланти в една или друга област.

За да се запознаят учителите с предимствата на ресурсите от STEM пакета и да научат как те биха могли да улеснят работата им, издателство Клет България организира онлайн среща. Тя ще бъде проведена през октомври. Повече подробности относно пакета могат да бъдат открити на https://klett.bg/stem/package.

Continue Reading
Advertisement