Connect with us

Общество

Ди Ес Смит ще намали емисиите си на парникови газове с 46%

Avatar

Публикувано

на

1 2

снимка: ПР

Лидерът в устойчивото опаковане засилва ангажиментите си и добавя още по-амбизциозни цели в стратегията си за устойчивост

Водещият доставчик на устойчиви опаковъчни решения Ди Ес Смит ще продължи да произвежда 100% рециклируеми и многократно използваеми опаковки и ще намали парниковите си емисии с 46% до 2030 г. Това са само част от новите амбиции, които компанията добавя към стратегията си за устойчивост „Сега и в бъдеще“, за да ускори прехода към нисковъглеродна, кръгова икономика. 

В партньорство със своите клиенти от 2019 г. насам Ди Ес Смит вече успешно е заменила 762 млн. проблемни пластмасови опаковки със свои устойчиви алтернативни решения от влакна. Пример за разработката на устойчиви алтернативи в опаковането е успешната колаборация на Ди Ес Смит България и козметичната марка Ina Essentials. Резултатите от оптимизирането на опаковките на бранда довеждат до намаляване на разходите за Ina Essentials с 35%*, 43% по-малко вредни емисии: от 86 г (пластмасови торбички) на 37 г (решение на хартиена основа)*, страхотно потребителско преживяване при разопаковане, затвърждаване на имиджа на бранда и намален брой щети по време на сложната верига на доставка за електронна търговия. Освен гореописания пример, за същия период на ниво Група Ди Ес Смит са разработили над 30 000 устойчиви проекта, пригодени за кръгова употреба чрез своите водещи в индустрията показатели за кръгов дизайн.

Успоредно с това и в съответствие с целите си за декарбонизация, тази година Ди Ес Смит намали емисиите на CO2 с 10% (15% в сравнение с 2019 г.), и постигна 4% намаление на водовземането в рамките на хартиените си фабрики в райони, изложени на риск от воден недостиг. Откакто стартира стратегията „Сега и в бъдеще“, лидерът в устойчивите опаковъчни решения е изпълнил девет от 26-те си цели, като допълнителни три цели са в предсрочен процес на изпълнение. Високите постижения на Ди Ес Смит в сферата на устойчиво развитие на бизнеса бяха отличени в тазгодишното издание на наградите Forbes Business Awards, които ги обявиха за „Зелена компания на 2023“

Advertisement

За да затвърди своите постижения, да ускори напредъка към устойчивост и да отговори на предизвикателствата на съвременния и променящ се свят, днес Ди Ес Смит ще увеличи амбициите си с нови фокусирани цели. Създадени съвместно с независими експерти, новите ангажименти в стратегията „Сега и в бъдеще“ ще дадат приоритет на кръговата икономика, ще ускорят прехода към нулеви емисии и ще засилят фокуса на бизнеса върху хората, общностите и природата.

Главният изпълнителен директор на групата Майлс Робъртс коментира:Постигнахме чудесен напредък с нашата стратегия за устойчивост „Сега и в бъдеще“, но светът около нас изисква от всички ни да направим дори повече. Ето защо днес предприемаме действия, за да гарантираме, че ангажиментите ни се изпълняват с бързи темпове в също толкова бързо променящия се свят, ускорявайки прехода към нисковъглеродна, кръгова икономика. За да се справим с изменението на климата. е изключително важно да се обърнем към нисковъглеродни, възобновяеми енергийни източници. Необходимо е да обърнем внимание и на начина, по който произвеждаме и използваме материали в ежедневието си, като преминем към кръгова икономика. Чрез принципите ни за кръгов дизайн, Ди Ес Смит вече действа като врата към кръговата икономика за своите клиенти, като помагаме на някои от най-разпознаваемите брандове за бързооборотни стоки в света да постигнат своите цели за устойчивост заедно с нашите собствени.“

Водени от целта за преоткриване на опаковките в един променящ се свят, ключовите промени в стратегията и целите за устойчивост на Ди Ес Смит „Сега и в бъдеще“ са в посока кръгова система, хора и общности, намаляване на въглеродните емисии и опазване на природата.

Те включват:

  • Тестване на до 5 пилотни проекта до 2025 г. за повторна употреба и продължаване производството на 100% рециклируеми и многократно използваеми опаковки;
  • Намаляване емисиите на парникови газове с 46% до 2030 г. в сравнение с 2019/20 г.
  • Насърчаване на стратегическите доставчици (представляващи 76% от емисиите на закупените стоки и услуги) да определят свои собствени научнообосновани цели за устойчивост до 2027 г.
  • Нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г.
  • Ангажиране на десет милиона души (ръст с пет милиона в сравнение със сегашните стойности) с кръговата икономика и кръговия начин на живот до 2030 г.
  • Въвеждане на семинари за приобщаващо лидерство, които да бъдат завършени от всички административни екипи във всички заводи на Ди Ес Смит до 2025 г.
  • Подобряване на баланса между половете с цел достигане на 40% жени във висшето ръководство до 2030 г.
  • Измерване и подобряване на биоразнообразието в горите и оценка на зависимостта си от природни ресурси;
  • Поставяне на цели за възстановяване на природата, използвайки научнообоснован подход;
  • До 2030 г. 10% намаление на интензивността на употребата на вода в заводите, изложени на риск от воден недостиг, в сравнение с 2019 г.

Чрез прилагането на своите принципи и показатели за кръгов дизайн, Ди Ес Смит подкрепя клиентите си в процеса на отказване от отпадъците и замърсяването, както и в опитите да запазят използваните материали в употреба по-дълго време, намалявайки употребата на природни ресурси. От създаването си през 2019 г. досега показателите за кръгов дизайн на Ди Ес Смит са подкрепили хиляди дизайнерски проекти. Около 3000 решения, включващи показателите за кръгов дизайн, разработени от Ди Ес Смит, се представят на клиентите всеки месец, като подпомагат прехода им към кръговата икономика

 

Advertisement
Continue Reading
Advertisement