Connect with us

Lifestyle

Екипът на МенторМейт надхвърли 600 човека в България

Avatar

Публикувано

на

MentorMate 600 people Press Release

Американската компания за разработка на специализиран софтуер МенторМейт вече наброява над 600 човека в екипа си в България. 

МенторМейт в България се разрасна до над 600 човека, които работят по софтуерни проекти в различни сфери, сред които здравеопазване, образование, финанси, търговия, земеделие и други. През 2020 година екипът на МенторМейт успява да нарасне с над 100 души. “Стремим се да даваме две основни неща на хората, работещи при нас, и това са сигурност и стабилност, наред с новите технологии и разнообразието от проекти,” споделя Николай Любчев, Director of Marketing & Talent Acquisition.

Растежът на компанията се дължи както на външни, така и на вътрешни фактори. Погледнато отвън, бизнесът на МенторМейт обхваща разнообразни индустрии, което го прави устойчив на сътресения в икономиката, засягащи определени сектори. “Двигателят в последните години са все по-големи и сериозни корпорации, които ни се довериха да водим тяхната дигитална трансформация. Голяма част от тях са в сферата на здравеопазването, и определено този сектор винаги е бил в основата на растежа ни,”   смята Стефан Цанев, VP of Operations.

Обръщайки поглед навътре, прави впечатление, че МенторМейт инвестира в хората си и в различни инициативи за обучение, което допълнително допринася за растежа на компанията. Тя разполага със собствен модел за обучение, който включва различни компоненти, като технически обучения, курсове за меки умения и работа с клиенти, сертификационни програми и други. Хората в компанията имат достъп и до годишен бюджет за поставяне и постигане на индивидуални цели за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на знанията и уменията. “В последните няколко години развихме и програмата си за намиране и обучение на най-добрите 3% млади таланти в България (MentorMate DevCamp), както и партньорската ни мрежа (MentorMate Partner Network), чрез която работим с професионалисти от цял свят,” допълва Стефан Цанев, VP of Operations.

Друг характерен за МенторМейт детайл, който прави компанията толкова успешна, е, че е създадена и се управлява от софтуерни инженери, което води до определен стил и култура на работа – бързо вземане на решения, увеличаване на екипа с точните хора и адаптиране спрямо ситуацията. Стефан Цанев, VP of Operations, споделя: “По този начин управлението на бързия растеж става една идея по-лесно, защото не е концентрирано в група от хора, а се случва навсякъде в организацията, където всеки е лидер.” Според неговите наблюдения растежът на компанията “винаги е бил органичен – клиент по клиент и човек по човек”. “Като компания, която предоставя цялостни услуги по дизайн и разработка на софтуер, фокусът ни към това тази услуга да е с най-добро качество ни помага да надграждаме репутацията си и да печелим доверието на все повече клиенти. Всичките ни постижения са съвкупност от постиженията на всички колеги и за това фокусът ни вътрешно винаги е бил да сме най-добрата софтуерна компания за работа в България чрез разнообразие на технологии и проекти, страхотна екипна работа, работна среда и етика,” казва Стефан Цанев, VP of Operations.

Advertisement

В МенторМейт имат сериозни планове и за бъдещето. През 2021 година целта им е да еволюират в компания, в която гъвкавостта е все по-застъпена и най-добрите инженери да могат да намерят дългосрочно удовлетворение от работата си, независимо къде се намират. “В технически аспект, през 2021 ще развием новото си звено Data & Analytics Center of Excellence, което ще допринесе за това услугата ни да бъде още по-всеобхватна и ще ни превърне в първокласен доставчик на решения за управление и анализ на данни,” споделя Стефан Цанев, VP of Operations.

В компанията планират да продължат да растат с обичайните си темпове и да не спират да работят с иновативни клиенти по значими проекти, които се използват от милиони хора по целия свят.

Continue Reading
Advertisement