Connect with us

Lifestyle

ЕК стартира образователна кампания по повод Световния ден на правата на потребителите

Avatar

Публикувано

на

Sustainable Consumption

Тя цели да даде възможност на хората в ЕС, Норвегия и Исландия да вземат по-информирани решения по важни потребителски теми

В Световния ден на правата на потребителите (15.03), Европейската комисия (ЕК) обяви началото на нова образователна кампания, насочена към хората в ЕС, Норвегия и Исландия. Програмата е под надслов „Твоето бъдеще. Твоят избор“ и има за цел да отговори на нуждите на потребителите, като даде възможност на обществото да вземе по-информирани решения. В рамките на кампанията специално внимание ще бъде обърнато върху устойчивата и дигиталната трансформация.

Образователната  кампания ще продължи от 15 март до 21 май и ще се проведе в сътрудничество с множество европейски заинтересовани страни като паневропейски потребителски, младежки организации и съответните национални органи.

Една от ключовите теми в кампанията е насърчаването към отговорно потребление и защита на природата. Кризата от COVID-19 доведе до намаляване на замърсяването и установяване на по-екологично чиста среда. Ето защо ЕК призовава потребителите да обмислят как да запазят и подобрят положителните въздействия върху природата в дългосрочен план. Част от решенията, които предлага Комисията, са използването на технологични устройства възможно по-дълго време, увеличаване на употребата на продукти втора ръка, както и намаляването на общия обем от търсене, което определя предлагането.

Планът за действие на ЕС за кръговата икономика има за цел да предостави ясна информация на потребителите относно оптимизиране на живота на продуктите и възможностите за тяхното рециклиране. Повече информация за плана можете да откриете тук: Sustainable consumption | European Commission (europa.eu) .

Advertisement

А като част от кампанията „Твоето бъдеще. Твоят избор“, ЕК предлага информационно видео за устойчивото потребление: EC AV PORTAL (europa.eu). В допълнение, информация за кампанията можете да откриете в следния онлайн портал.

Относно новия дневен ред на ЕС за потребителите

Програмата излага дългосрочна визия и въвежда конкретни действия за защита на потребителите, като им дава възможност да играят активна роля в процеса. Новата програма съдържа пет ключови области, които се фокусират върху действията, които ЕС ще предприеме до 2025 г. за защита на европейските потребители. Това са:

  1. Устойчив преход: овластяване на потребителите да играят активна роля
  2. Дигитална трансформация: осигуряване на защита на потребителите както онлайн, така и офлайн
  3. Ефективно правоприлагане и правна защита: осигуряване на пълна защита върху правата на потребителите
  4. Уязвимост на потребителите: засилване на информираността на потребителите, посрещане на нуждите на различни групи от тях
  5. Защита на потребителите в глобален контекст: насърчаване на защитата на потребителите на високо равнище в чужбина

Повече информация можете да намерите на: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/consumer-strategy_en.

Continue Reading
Advertisement