Connect with us

Общество

„Каритас България“ стартира кампанията „Старостта е и наша отговорност!“

Avatar

Публикувано

на

„Каритас България“ стартира кампанията „Старостта е и наша отговорност!“, чрез която организацията има за цел да окаже влияние върху промяна в политиките за дългосрочни грижи в домашна среда за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Кампанията ще се фокусира върху необходимостта от целенасочени действия за осигуряване на адекватен отговор на нуждите на възрастните хора, което изисква отговорност, воля, планиране и изпълнение на ефективни мерки и механизми за подкрепа както от държавата, така и от бизнеса.

В хода на кампанията „Каритас България“ ще акцентира върху личните истории на възрастни хора от различни населени места в България. Кампанията ще разкаже за множеството предизвикателства, с които възрастните хора се сблъскват всеки ден, както и за решенията и подкрепата, от които те имат нужда.

Кампанията е част от инициативата „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“, в която участва цялата мрежа на „Каритас“ в България, и ще продължи до 31 октомври 2022 г.

Вярваме, че да живееш с достойнство е изконно право на всеки човек, във всеки етап от живота му. Затова стартираме кампанията „Старостта е и наша отговорност!“.

Advertisement

Чрез нея искаме да окажем влияние за ефективна промяна в политиките за дългосрочни грижи в домашна среда за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Възрастните хора в България

Замисляли ли сте се какво е да си превит под тежестта на годините, да се справяш все по-трудно с ежедневните дела, болестите и самотата да са основните ти посетители, а когато имаш нужда от подкрепа, да няма кой да ти помогне?

Така се чувстват повечето възрастни хора в България, притиснати от бедността, превити от болестта, изолирани от обществените процеси, забравени и изоставени.

По време на пандемията, породена от Ковид-19, получихме множество сигнали за самотно живеещи, трудноподвижни възрастни хора, които не могат да си осигурят храна и лекарства, за бедстващи възрастни хора, нуждаещи се от спешна подкрепа за постъпване на лечение, за възрастни хора с тежки заболявания, имащи нужда от професионални грижи в собствения си дом.

Advertisement

Сериозността на ситуацията през тези месеци за пореден път ни показа, че съществуващата подкрепа за възрастните хора е крайно недостатъчна, че е необходима спешна промяна в политиките за дългосрочни домашни грижи и гарантиране на работеща социално-здравна система, която да откликне на потребностите на все по-увеличаващото се възрастно население в България.

Домашни грижи

Грижите в домашна среда и в общността са проява на човечност и са неизменна част от съвременния свят. Те помагат на възрастните хора да се справят с предизвикателствата на болестта и старостта, продължавайки да живеят в собствените си домове, където се чувстват най-спокойни.

Този вид грижи се осъществяват от мобилни екипи от медицински сестри, домашни помощници и здравно-социални асистенти, които посещават възрастния човек в дома му и му помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния му живот.

Домашните грижи, каквито „Каритас“ осъществява от 20 години в България, имат за цел да окажат както професионална, така и човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достойнството и потребностите на всеки възрастен човек.

Advertisement

Кампанията „Старостта е и наша отговорност!“ се реализира в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg

Всичко, свързано с кампанията и останалите активности по инициативата „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“, може да бъде проследено на специално създадения сайт: www.dostap.caritas.bg

„Каритас България“

Национална католическа федерация „Каритас България“ е българска неправителствена организация, осъществяваща социална дейност в България вече 28 години. „Каритас България” е федерация на три независими епархийни организации: „Каритас Витания“, „Каритас Русе“, „Каритас София“.

Advertisement

Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно.

Чрез своите организации членки, „Каритас“ помага на възрастни хора, деца и младежи в риск, деца, младежи и възрастни с увреждания, жени в неравностойно положение, бездомни хора, бежанци и мигранти.

Continue Reading
Advertisement