Connect with us

Общество

Националната kомисия за борба с трафика на хора с мащабна превенционна кампания срещу новите форми на експлоатация

Avatar

Публикувано

на

plakat 18 tip

снимка: PR

По повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и деветте Местни комисии (МКБТХ) в страната, организират ежегодна превенционна кампания за актуални форми и тенденции при трафика на хора. Кампанията включва поредица от дискусионни форуми за експерти на централно и регионално ниво, по време на които ще бъдат обсъдени новите форми и тенденции при това престъпление, както и други съпътстващи дейности насочени към специалисти, млади хора, ученици и уязвими общности, включващи редица регионални, информационни събития.

Кампанията ще стратира с кръгла маса на тема „Aктуални форми и тенденции при трафика на хора“, която ще се състои на 14 октомври 2016 г. Събитието ще бъде открито от г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси на Р България и председател на НКТБХ. На него ще присъстват също представители на водещи правителствени и неправителствени организации работещи в сферата на борбата с трафика на хора. Официалното откриване на кръглата маса ще започне в 10:00 ч., в Конферентната зала на хотел „Сенс“, бул. „Цар Освободител“ №16 и ще бъде достъпно за представители на медиите.

Информационната кампания ще продължи с регионални дискусионни форуми, в които са поканени за участие български експерти, работещи в подпомагащи организации в страни на дестинация за жертви на трафик на хора, които ще споделят опит и практики в работата си с пострадали български граждани.

В дискусионните форуми ще бъдат направени ключови презентации, посветени на различни форми на трафик на хора като отнемане на телесни органи, принудителните бракове като форма на трафик на хора и сексуалната експлоатация на мъже и момчета. Цикълът от дискусионни форуми ще започне с темата „Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи, тъкани, клетки или телесни течности в контекста на актуалните тенденции и нови форми на експлоатация” на 03.11.2016 в Благоевград и ще продължи с темата за „Ранните бракове в контекста на трафика на хора“ на 19.11.2016 г. в гр. Монтана.

Advertisement

Кръгла маса относно разследването на принудителните бракове, основно с граждани на трети страни, като нова форма на трафик на хора, ще се проведе в гр. Бургас на 24.11.2016 г.

Кръгла маса за предизвикателствата в идентификацията, насочването и закрилата на мъже и момчета, жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, която ще се фокусира основно върху региона на Пазарджик, Пещера и Пловдив ще се състои на 25.11.2016 г. в гр. Пазарджик.

В рамките на националната кампания ще се проведат още редица  информационни срещи в цялата страна. В изпълнение на Национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2016 г., НКБТХ ще продуцира и популяризира поредица от документални филми, които да послужат като образователен инструмент за превенция в поредица информационни сесии с уязвими групи, ученици, младежи, представители на етнически малцинства и мигранти от трети страни.

Continue Reading
Advertisement