Открийте ни и в

Правила на играта „Книга на нощта“

Период на провеждане на играта

Играта се провежда от 01.08.2022 г. до 08.08.2022 г. включително.

Организатор

Организатор на играта е MIKA: Музика и лайфстайл с уеб адрес: www.mikamagazine.com с любезното съдействие на Издателство „СИЕЛА“.

Механизъм на играта

Играта се провежда на уеб страницата на MIKA: Музика и лайфстайл с адрес: https://mikamagazine.com.

За да е валидно участието ви в играта, трябва:

  • да изпратите верен отговор на въпроса „Как се казва главната героиня в книгата „Книга на нощта“ от Холи Блек?“, попълвайки формата за  нея.

Всеки участник има право на до 3 участия в играта. Коментарите и публикациите в полето за отговор следва да отговарят на добрите нрави, да не са от еротичен и/или порнографски характер или да внушават насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Отговор, който противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в тегленето на наградите.

Всеки участник в настоящата игра носи отговорност при публикуване на своя отговор за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография, респ. негов родител или настойник, в случай, че лицето е малолетно или непълнолетно. С публикуването на отговор за участие в играта всеки потребител декларира и гарантира, че същият е личен авторски и се съгласява той да бъде използван за целите на настоящата игра, в това число да бъде копиран и публикуван в профила на MIKA: Музика и лайфстайл в Instagram https://instagram.com/mikamagazine и на фен страницата на MIKA: Музика и лайфстайл във Facebook https://facebook.com/mikaonline, в случаи, че неговият автор бъде избран като печеливш.

Награди

Победителят в играта ще спечели:

  • 1 (един) брой „Книга на нощта“ от Холи Блек с твърди корици, предоставена от Издателство „СИЕЛА“

Определяне на печелившите. Получаване на наградите. 

Печелившият участник се определя на томболен принцип от администраторите на профила на MIKA: Музика и лайфстайл в Instagram. Имената на печелившия ще бъдат събрани от администраторите на профила на MIKA: Музика и лайфстайл по имейл. Победителят ще бъде обявен на страницата на MIKA: Музика и лайфстайл с адрес https://mikamagazine.com, както и в социалните мрежи на медията на 09.08.2022г.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителя на посоченият от тях имейл чрез лично съобщение.

Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 1 ден след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата. Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

Организаторът ще предостави наградата на спечелилия на посочен от него адрес. При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността няма да бъде копиран и/или сканиран.

В случай че непълнолетен участник спечели награда от играта, то за получаването на наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник. С оглед изготвянето на служебна бележка за деклариране на наградата по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 8 от ЗДДФЛ, печелившият следва да представи свои лични данни и да даде изричното си съгласие за тяхното обработване.

Допустимост

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:

  • Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта;
  • Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие;
  • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси;
  • Са част от екипа на Организатора.

Ограничения на отговорността

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; форсмажорни обстоятелства и други подобни. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Jotform.com

Други условия

Условията на настоящата игра са достъпни на интернет адрес www.mikamagazine.com в раздела „Правила на играта „Книга на нощта“. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адрес www.mikamagazine.com.

Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни причини за това. Включването на участниците в играта означава, че те са приели настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

Христо Христов
Театър и постановкипреди 5 дни

Трагикомедията „Приказка за мъртвата царкиня“ от Николай Коляда с премиера в I AM Studio

The English S01 Emily Blunt as Cornelia Locke c Drama Republic All3Media International 2
Културапреди 3 седмици

Емили Блънт е „Англичанката“ в нов сериал в HBO Max

27.11.2022 Wild Symphony 1080X1080
Музикапреди 3 седмици

Дивата симфония отново в зала България

65c12f9407eeaf6515f2091fbb0cfcf9
Lifestyleпреди 3 седмици

NESPRESSO събира Джордж Клуни и Жан Дюжарден в комедия-реклама

FB event 1920x1080 px literaturen festival
Културапреди 3 седмици

49-тото издание на Софийския международен панаир на книгата се завръща в НДК

maneskin rush header
Музикапреди 3 седмици

Måneskin с номинация за „Най-добър нов изпълнител“

image001
Събитияпреди 3 седмици

B-Girl India и B-Boy Victor са новите световни шампиони в Red Bull BC ONE 2022

принцеса банер
Културапреди 3 седмици

Откриваме празничния сезон с детската книжка от поп иконата Марая Кери

му материи сезон 3 HBO Max 3
Кинопреди 3 седмици

Финалният трети сезон на Тъмните му материи идва в HBO Max

Bernhard Welz Credit Bernhard Schoesser
Музикапреди 3 седмици

Концерт за група и оркестър на Джон Лорд и музиката на Deep Purple