Connect with us

Общество

Представяне на концепция за реализацията на Зелен ринг София na 15-ти ноември

Avatar

Публикувано

на

снимка: ПР

Изследването включва детайлен анализ на 30 км неизползвани терени в София и план за действие за трансформацията им в линеен парк.  

Главният архитект на Столична община и екипите на Софияплан и фондация Зелена линия София ще представят подробна концепция за реализацията на проекта “Зелен ринг София” на 15 ноември  от 17:30 часа в сцена Бар на Топлоцентралата в София. Концепцията включва подробни урбанистични анализи и план за действие за трансформирането на трасе от 30 км. неизползвани терени в София, които минават по неактивни жп трасета, по протежението на реки, покрай изоставени инфраструктурни обекти, производствени и жилищни територии и паркове.

Изграждането на Зеления ринг би дало достъп до най-големия линеен парк в София на близо 250 000 души в 30 софийски квартала. Зеленият ринг може да служи и като важна пешеходна връзка и гръбнак на велосипедна мрежа, която значително да подобри мобилността в града.

По анализа и концепцията за реализация на Зеления ринг работят екипът на общинското предприятие Софияплан и инициаторите на проекта от фондация “Зелена линия София“. Основната цел е да докажат възможността за свързване на различни столични паркове чрез Зеления ринг, който ще подобри пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали. Чрез линейния парк кварталите ще имат много по-добър достъп до обекти на зелената система и разнообразни публични сгради, сред които са десетки училища, детски градини, спортни и културни центрове. За целта е изготвен подробен анализ на широк спектър от фактори и нужди на местното население. Разгледани са собствеността на земята, устройствените зони, дървесните масиви, обхвата на обслужване на ринга, гъстотата на населението и демографската прогноза за различните отсечки, пешеходната и вело достъпност, достъпа до административни сгради и социална инфраструктура. Изследвано е и състоянието на съществуващата инфраструктура и пресечните й точки с планираното парково пространство. Взети са предвид и състоянието на съществуващото улично осветление, както и свързаността на зеления ринг с транспортната инфраструктура в града.

Advertisement

Освен на свързаността, концепцията обръща специално внимание и на потенциала на Зеления ринг София да съживи занемарени прострастранства в града ни и да насочи инвестиционен интерес към множеството неизползвани сгради и обекти около терените на бъдещия линеен парк. Представянето на концепцията неслучайно ще се случи в сградата на РЦСИ Топлоцентралата — сама по себе си един успешен пример за обновяване на сграда с остаряло предназначение по протежение на парк.

Събитието е отворено за всички граждани, представители на столични райони, институции, бизнеси, неправителствени организации и експерти, които имат интерес към реализацията на Зелен ринг София.

Повече информация можете да намерите тук: https://sofiaplan.bg/portfolio/zelen-ring/

Continue Reading
Advertisement