Открийте ни и в

Lifestyle

Предстои Международна конференция на тема „Взаимодействието между механизмите за закрила на жертвите на трафик и предоставянето на убежище“

Avatar

публикувано

на

Предстои Международна конференция на тема "Взаимодействието между механизмите за закрила на жертвите на трафик и предоставянето на убежище" 141

снимка: www.theironjen.com

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерски съвет, Съвета на Европа и Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (ВКБООН), съвместно с фондация „Ханс Зайдел“, организират международна конференция „Взаимодействието между механизмите за закрила на жертвите на трафик и предоставянето на убежище“, която ще се проведе в периода 23 – 24 юни 2015 г. в  хотел Хилтън, гр. София.

Събитието съвпада с 10 годишнината от създаването на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и четвъртия пореден период на мониторинг и оценка за прилагането на конвенцията в страните, които са я ратифицирали.

На конференцията ще присъстват представители на държавните институции, които имат отношение по проблема от съответните страни, както и от Съвета на Европа, ВКБООН, фондация „Ханс Зайдел“, Международната организация по миграция, Международния център за развитие на миграционните политики, представители на правните и академични среди, както и на неправителствения сектор от България, Гърция, Италия, Унгария, Малта, Македония, Полша, Сърбия, Испания, Швеция, Турция и Великобритания и др.

Хората, търсещи закрила все по-често стават мишена на каналджии, които могат да се възползват по различни начини от уязвимата ситуация, в която те се намират. С нарастването на броя бежанци, които търсят убежище в Европа, се увеличава и броят на потенциални жертви на трафик на хора. Европейските страни се съсредоточават предимно върху процедурите по оценка на молбите за предоставяне на статут за бежанци, както и върху условията по приемане на търсещите убежище. В тази връзка, специфичните нужди на жертвите на трафик на хора заслужават и по-особено внимание. Настоящето събитие ще даде една изключителна възможност да се определят рамките, в които Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 г. могат да си взаимодействат и да се допълват, така че да бъде осигурена възможно най-добрата закрила и подкрепа на пострадалите.

В тази връзка, участниците ще обсъдят основно проблемите, свързани с идентификацията на жертвите на трафик на хора в контекста на процедурите за предоставяне на статут за бежанци. Един от другите основни проблеми, който ще бъде разгледан е свързан с оценката на нуждите от закрила на жертвите, и по-специално положението на непридружените малолетни и непълнолетни лица. Дискусията ще бъде последвана от два работни модула, единият с фокус върху закрилата на жертвите, а другият върху ефекта от регламента „Дъблин III“ в контекста на трафика на хора.

Непосредствено преди събитието, г-н Герт Вестервеен, представител на ВКБООН пред Европейските институции в Страсбург заяви:

„Бежанците и търсещите убежище могат да се превърнат в жертви на трафик, особено във времето, в което безпрецедентен брой хора се опитват да се спасят от насилието и нарушаването на човешките права, и са принудени да преминават границите по нерегламентиран начин. Те напълно заслужават подходяща закрила и помощ, чрез международните инструменти, които могат да ги осигурят.“.

„Тъй като редица европейски страни са изправени пред масивни вълни от мигранти, много от тези хора са в риск да се превърнат в жертви на трафик, когато веднъж достигнат до страните на дестинация. Изключително важно е идентификационните процедури за жертви на трафик на хора да работят добре, така че те да могат да се възползват от подкрепата и закрилата, гарантирани от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.“, заяви г-н Джанлука Еспозито, представител на Съвета на Европа.

Реклама