Открийте ни и в

Lifestyle

Семинар Как да не нарушаваме правилата за защита на личните данни

Avatar

публикувано

на

Семинар Как да не нарушаваме правилата за защита на личните данни 141

Лидерът на пазара на правно-информационни системи „Сиела Норма“ организира семинар на тема „12 мерки за избягване на санкции за нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)“.

Лектор на семинара ще бъде адв. д-р Цветослав Митев, специалист с дългогодишен опит в областта на ИТ право, защита на данните, конкурентно право, корпоративно и търговско право и др., преподавател по право на ЕС в УНСС и вписан към Холандската адвокатска колегия.

Семинарът ще се състои на 22 февруари (четвъртък) в зала „Партер” в офиса на „Сиела Норма” в град София, бул. „Владимир Вазов” 9.

Приетият през 2016 г. Общ регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на данните ще започне да се прилага в неговата цялост от 25.05.2018 г., което ще създаде редица нови права и задължения във връзка с уредбата относно защита на физическите лица и обработването на личните данни, за да се отговори на предизвикателствата пред развитието на вътрешния пазар и цифровата икономика. Той въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото отложено прилагане – от 25 май 2018 г.

Семинарът предлага както общ, така и задълбочен анализ на процесите и нивото на риска при обработка на лични данни. Ще бъде обсъден и чл. 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека в светлината на защитата на личните данни. Как да избегнете налагането на санкции, ако се налага да обработвате лични данни, ще разберете по-подробно на семинара, организиран от „Сиела Норма”.

Програма

09:00 – 09:30 Регистрация

09:30 – 10:45 Работна сесия – Панел I

Практически мерки при въвеждането на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

10:45 – 11:15 Кафе-пауза

11:15 – 12:30 Работна сесия – Панел II

Перспектива и допълнителни въпроси, касаещи прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

12:30 – 12:45 Почивка

12:45 – 13:30 Работна сесия – Дискусия

Такса за участие: 80 лв. (без ДДС) / 96 лв. (с ДДС)

(вкл. работни материали и кафе-пауза)

За повече подробности и записване посетете този адрес.

FB събитието може да откриете тук.

Реклама