Connect with us

Lifestyle

Търсещите кариерно развитие у нас считат, че са възпрепятствани от липсата на работни позиции

Avatar

Публикувано

на

PR NS 01

На преден план излиза желанието на учещите се и работещите да усвояват нови знания и да надграждат уменията си

38% от мъжете и жените между 19 и 40 години в България смятат, че няма достатъчно отворени работни позиции в сферата, в която искат да се развиват.  Това сочат резултатите от проучване, проведено от платформата за кариерно ориентиране NEXTSTEP.bg, което оценява нагласите на хората, търсещи възможности за по-добра професионална реализация. Изследването е проведено в първото тримесечие на 2021 година и включва въпроси, свързани с приоритетите и очакванията на съгражданите ни в трудоспособна възраст.

Освен липсата на достатъчно отворени работни позиции, респондентите посочват като сериозна пречка пред кариерното си развитие и трудността да приложат на практика информацията, с която разполагат. Наблюдава се съществена разлика в цялостната нагласа към най-сериозните предизвикателства между двете изследвани възрастови групи: 19 – 25 и 26 – 40 години. Докато младежите до 25 години трудно се ориентират сред морето от информация по темата, при мъжете и жените в по-зряла възраст на преден план излиза проблемът, че не получават достатъчно подкрепа от близките и колегите си.

„Към днешна дата хората имат достъп до много по-богат арсенал от ресурси и различни услуги, подпомагащи успешната им професионална реализация, отколкото когато и да било преди. Тази привилегия им носи много възможности, но също така ги изправя и пред редица нови предизвикателства, с които голяма част от тях не могат да се справят – коментира Мартина Тонева, кариерен консултант в NEXTSTEP.bg. Все по-осезаема е нуждата от специализирана подкрепа, която позволява на мъжете и жените в трудоспособна възраст да вземат най-добрите решения, свързани с прогреса им в професионален план.“

Според резултатите от проучването, което обхваща 232 човека, хората между 19 и 40 години считат за най-ценна подкрепата, чрез която получават достатъчно изчерпателна информация. Вторият най-важен критерий, посочен от респондентите, е свързан с условието да им бъдат предоставени конкретни насоки, свързани с кариерното им развитие. Най-малка част от изследваните лица (29%) отдават важност на препоръките от близки и познати. Резултатите са изведени на база на анкета, разпространена в комуникационните канали на NEXTSTEP.bg и редица младежки организации. Участниците в нея са помолени да оценят от 1 до 5 степента, в която са съгласни с твърдения, отнасящи се до конкретни проблеми и възможности, оказващи влияние върху решенията им във връзка с успешната им професионална реализация. Въпросите в анкетата са формулирани след анализ на обратната връзка и мненията, които организаторите получават по време на две фокус групи за създаването на нови кариерни програми, насочени към мъже и жени над 18 години.

Най-релевантните сфери на подкрепа, припознати от участниците в анкетата, са свързани с темите кариерни интереси, управление на времето, меки умения (в т.ч. комуникация, критично мислене, креативност), мотивация и самоувереност. Приоритетната цел и за двете изследвани възрастови групи е сходна – да учат нови неща и да надграждат уменията си (94%). На следващо място се нареждат отговорите „Да се развивам като професионалист“ и „Да постигна финансова независимост.

Advertisement

„Много е важно, когато избират посоката, в която да продължат кариерното си развитие, хората да взимат предвид не само уменията и компетенции, с които разполагат, но и личните си качества и приоритети“ – допълва Мартина Тонева. „Независимо дали са в началото на своя професионален път или вече са натрупали опит в дадена сфера, те имат възможност да се възползват от персонализирана информация и услуги, които ще им помогнат да изберат поприще и позиция, съобразени с индивидуалните им нужди и цели“.

NEXTSTEP.bg е платформа за кариерно развитие, която дава достъп до валидирани инструменти и професионални услуги в сферата на кариерното консултиране. Част от платформата са тестовете за образователно ориентиране на ученици и кандидат-студенти Future 2.0 и Prospera 2.0, както и въпросникът за определяне на кариерни интереси на хора над 18 години Career Profiler.

NEXTSTEP.bg е организатор на младежката конференция Future Makers, която включва серия от безплатни събития за кариерно ориентиране. През 2020 година форматът събра на едно място идеите на деветима младежи, намерили начин да направят първите крачки от своето кариерно развитие, помагайки за разрешаването на значими социални проблеми. Конференцията е продължение на мисията на организацията да създава по-добри възможности за реализация на младите хора в България.

Continue Reading
Advertisement