Connect with us

Lifestyle

УНИЦЕФ започва кампанията „Образование за всяко дете“

Avatar

Публикувано

на

a384a587028ad217d79a33e6bc5e0271

Днес УНИЦЕФ започва кампанията „Образование за всяко дете“, целяща да подпомогне деца със специални потребности да се включат пълноценно в образователния процес чрез изграждане на обучителна онлайн платформа.

Колко са децата с увреждания в България?

Предполагаемият брой на децата с увреждания и затруднения в развитието у нас е около 32 000, въпреки че няма пълни данни за точния им брой в страната.

Колко от тях посещават училище?

През учебната 2018 – 2019 г. 22 035 деца с увреждания и специални потребности посещават училища и детски градини. Въпреки националните усилия, децата с увреждания продължават да са една от най-изолираните и невидими групи в обществото и при тях има повишен риск да останат извън училище или детска градина. Приблизителният брой на децата с увреждания, които не посещават училище, е около 10 000. Освен това има данни, че много от младежите с увреждания на възраст между 15 и 24 г. не са заети с работа, учене или обучение.

Advertisement

С въвеждането на дигиталното образование поради ситуацията с COVID-19 как успяват те да се справят?

Едно от всеки пет деца с увреждания и специални потребности е изключено от дистанционното обучение и подкрепа поради липса на устройства и подходящи учебни ресурси. МОН организира дистанционно обучение, а учителите и учениците имат достъп до редица безплатни платформи. Децата с увреждания обаче се нуждаят от ресурси, съобразени с техните потребности. Този вид ресурси са оскъдни и не се откриват лесно на едно място/платформа.

Защо се налага да се създаде такава платформа?

Основната цел е платформата да предостави адаптирани за специфичните потребности на децата образователни ресурси, които да бъдат събрани на едно място – нещо, което до този момент липсва в страната. Създаването й ще помогне на децата с увреждания и специални потребности да се включат пълноценно в образователния процес. Чрез нея те ще учат и ще бъдат подпомагани по по-добър и по-добре координиран начин.

С какво тя е по-различна от сега съществуващите материали?

Advertisement

Платформата ще е изцяло съобразена с нуждите на децата с увреждания и ще предоставя адаптирани за тях образователни ресурси, които да бъдат събрани на едно място – нещо, което до този момент липсва в страната. УНИЦЕФ ще включи в разработването ѝ специалисти, учители и родители, за да бъдат идентифицирани най-добре конкретните нужди на децата. Платформата ще подобри и работата на всички, които подкрепят детето – специалисти, учители, родители, като освен необходимите материали, ще им помогне да бъдат свързани в този процес.

Какво ще включва платформата?

Платформата ще включва видеоклипове, насоки и други материали, съобразени с нуждите на децата, и ще свързва семейството и специалистите, осигуряващи подкрепа на детето, така че то да постигне по-голям напредък. На нея ще има учебни ръководства, уебинари за специалисти, както и тематични уебинари и дискусии за родители, които ще бъдат улеснени чрез календар и опция „заявка за обучение“. Платформата ще дава възможност и за чат на живо и онлайн консултации за учители, родители и деца.

Само за децата ли ще предоставя подкрепа?

Платформата ще подкрепя не само децата с увреждания, но и техните семейства и специалистите, които ги обучават. Постигането на сътрудничество и координация между семейството и специалистите е предизвикателство. А сега, когато училищата са затворени, предизвикателството е още по-голямо.

Advertisement

Как платформата ще подкрепя учителите и родителите?

Те ще имат на разположение множество полезни материали, като в допълнение ще бъдат подпомогнати от специалисти и чрез чат в реално време. Така онлайн образованието ще стане значително по-достъпно за децата със специални потребности и ще намали тяхното ниво на изолация.

Ще се плаща ли за нея?

Не, платформата ще бъде напълно безплатна.

Кога ще стане готова?

Advertisement

Изграждането ѝ ще се осъществи на няколко етапа, като през летния период предстои техническото обособяване на дигиталното пространство, създаването и качването на учебните материали. Амбицията на УНИЦЕФ е платформата да заработи през есента на 2020 г. В рамките на първите 30 месеца ще бъдат подкрепени 3000 деца с увреждания, 500 специалисти и минимум 200 родители. Ще бъде осигурена и подкрепа за още 300 деца с увреждания и специални потребности, понастоящем изключени от образование, за да получат достъп до онлайн образование и подкрепа, включително чрез осигуряване на устройства. Целта на платформата е да предостави дългосрочна и устойчива подкрепа, която с времето да обхване по-голямата част от децата с увреждания в страната.

С кои партньори ще работи УНИЦЕФ по разработването на платформата?

Ключови партньори на УНИЦЕФ в инициативата ще са Министерството на образованието и науката и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София. УНИЦЕФ ще включи в разработването на платформата специалисти, учители и родители, за да бъдат идентифицирани най-добре конкретните нужди на децата.

Continue Reading
Advertisement