Connect with us

Събития

Фондация „Созопол“ е номинирана за международна награда

Avatar

Публикувано

на

Pokana

Съветът за Световен Туризъм и Пътуване е световна организация, чиято дейност е в полза на международната общност и обхваща: опазване на околната среда, развитие на работната сила и иновациите, устойчивост в глобалната туристическа индустрия.

Наградите на Съвета за Световен Туризъм и Пътуване имат за цел да стимулират туристическата индустрия чрез популяризиране на туристическия бранш и дестинациите, както и да съдействат за устойчивото развитие на сектора. Наградите „Туризъм за утре” за 2015 г. на Съвета за Световен Туризъм и Пътуване са в пет категории: Награда на обществеността; Награда за дестинация; Награда за околна среда; Награда за иновация; Награда на хората.

Проектът на Фондация „Созопол” „Архитектурно – исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула – история, култура, наследство”, гр. Созопол, България, кандидатства за Категория „Награда за дестинация”. Проектното предложение е избрано с голям интерес сред 158 кандидатури от цял свят като са номинирани три дестинации: Североизточно Крайбрежие, (Тайван); Созопол (България); Любляна (Словения).

Обявяването на класирането ще се състои на 15 април 2015 година в Мадрид, Испания. Церемонията ще се излъчва пряко от 17:30 часа местно време /18:30 часа българско време/ на сайта на Световния Съвет по Туризъм и Пътувания. (http://www.wttc.org/).

 

Advertisement

НАГРАДА ЗА ДЕСТИНАЦИЯ:

Тази награда има за цел да изтъкне постиженията в развитието на устойчива дестинация. Дестинациите трябва да бъдат в състояние да докажат: Ангажиране на множество заинтересовани страни и приемните общности в процеса на вземане на решения; подобряване на преките икономически и социални ползи за местните хора; насърчаване на равните възможности за заетост, професионално развитие и изграждане на капацитет; зачитане на правата на местното население; опазване и защита на природната и културната заобикаляща среда; адаптиране на туристическите дейности към изменението на климата; насърчаване активността на хората към местния уникален резерват и запазване на автентичността му; изграждане на икономическа стабилност чрез подходящи бизнес модели;

Дейностите по проект „Архитектурно-исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула- история,култура,наследство” са извършени в пълно взаимодействие и разбирателство между Фондация „Созопол” и нейните партньори, като всички заинтересовани страни и местни общности са допринесли положително със своите възможности и знания за опазването и развитието на един интегриран и разнообразен туристически продукт. В основата на качественото реализиране на проекта, следва да се отбележи изключително важното сътрудничество и съвместна работа с Община Созопол. Съществен момент при изпълнението на дейностите по проекта е, че те не са съсредоточени само и единствено в комплекса, а на цялата територия на Археологическия резерват „Античния град Аполония”. Основната цел е постигната: природна, културна и социална устойчивост в община Созопол, допринасяща значително за постигане на стабилно икономическо развитие чрез създаване на нови работни места и подобряване стандарта на местното население.

Фондация „Созопол” и Община Созопол се отнасят към всички участници в дейностите равнопоставено, без оглед на техния пол, възраст, расова принадлежност, социален статус или религия. Защитата от дискриминация по пол, възраст и религия е осигурена на всички етапи от изпълнението на проекта, като  всички участници имаха и имат равни възможности при осъществяване на дейностите, и при осигуряване на постоянна заетост след неговото приключване.

Използвани са техники за консервация и реставрация, които спомагат за максимално запазване автентичността на обектите в комплекса и резервата. Материалите, използвани при консервационните и реставрационни дейности, се доближават по произход до оригиналните. Всички дейности по проекта са извършени от местни специалисти. Предприети са действия за намаляване нивото на шум в резервата. Ежедневно се работи за почистване на резервата и озеленяване на определените за това места.

Advertisement

Всички дейности се осъществяват така, че да се подобри цялостното състояние на уникалната крайбрежна морска ивица и на резервата с многобройните културни ценности, както и да се поддържат старите и новосъздадените достъпни туристически маршрути. Стремежът е да се придаде нова модерна визия на град Созопол, която успешно да съчетава предлаганите възможности за: ваканционен морски, подводен и развлекателен, културно-исторически; поклоннически; еко и ловен туризъм. Благодарение на изключителната  съпричастност и активност на местната власт и гражданското общество, градът се превърна и във фестивален център и международен център за конгресни прояви.

Създаването на „Архитектурно-историческия комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула” и дейността на Фондация „Созопол” са добър пример за бизнес модел и публично-частно партньорство, за стимулиране на местната икономическа стабилност и активно сътрудничество с общинската и областната администрации в полза на просперитета на Созопол и неговите жители. От откриването си до момента комплексът е посетен от близо 200 хиляди туристи от цял свят.      www.sozopol-foundation.com

Continue Reading
Advertisement