Connect with us

Tехнологии

9 технологични прогнози за финасовия сектор

Avatar

Публикувано

на

finansovi prognozi

Дигиталната трансформация набира скорост, което неминуемо ще окаже влияние върху финансовия сектор. Технологии като изкуствен интелект (AI), роботизирана автоматизация на процеси (RPA) и анализи на големи масиви от данни ще заменят традиционните банкови системи, които или вече не работят, или работят бавно и неефективно.

DataArt състави списък на основните технологични тенденции в сферата на финансите, които ще имат съществено значение през 2020 г.:

1. РОБОТИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ (RPA) ЩЕ СЕ ВНЕДРЯВА ВСЕ ПО-ЧЕСТО

Първоначално финансовите институции използваха инструменти за обработка на естествен език (NPL) за автоматизирано извличане на данни. Днес те постигат много повече чрез включване на машинно обучение в RPA процесите.

Advertisement

RPA ще има все по-голямо значение през следващата година, но с най-бързи темпове ще навлиза именно във финансовия сектор. Представителите на индустрията като банки, брокери, инвестиционни посредници и финансови консултанти, ще използват RPA за преобразуване на системи и предвиждане на тенденции.

Роботизираната автоматизация ще се използва при ежедневни операции като например – проверка на кредитното досие на клиента и събиране на документи. За големите финансови институции това включва и проследяване в реално време на клиентските трансакции в съответствие с принципа „Know Your Customer“ (KYC). RPA ще се прилага и за проследяването на това дали се спазват изискванията, свързани със сигурността на данните, както и за по-качественото обслужване на клиенти.

2. ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ (AI) ЩЕ ИМА МНОГО ПО ГОЛЯМА РОЛЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ МАСИВИ ОТ ДАННИ

Как финансовият сектор се възползва от революцията на т. нар. „Big Data“, която вече е в ход? Сега компаниите усъвършенстват своята архитектура за управление на данни и принципи на работа, за да засилят анализаторския си потенциал чрез използването на данни от структурирани и неструктурирани източници.

През следващата година компаниите от финансовата сфера все повече ще осъзнават ролята на гъвкавите данни за ускоряване на трансформацията. По този начин те ще могат да разработват модулни архитектури от данни, които да се променят динамично и да се развиват със скоростта на бизнеса. Крайната цел е да се даде възможност на потребителите да взаимодействат с данни почти в реално време, за да се подобри качеството на продуктите и услугите. Тези усъвършенствани подходи помагат за автоматизиране на рутинните, отнемащи време работни процеси, свързани с анализа на данни. Нещо повече, организациите в сектора трябва да преразгледат своите политики за управление на данните и сигурността, за да отговарят на по-строгите правила за поверителност.

Advertisement

3. ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И МАШИННО ОБУЧЕНИЕ С ЦЕЛ ПО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

През следващата година ще се увеличи използването на изкуствения интелект и машинното обучение (ML) за автоматизиране на операциите и подпомагане на вземането на решения при управлението на активи. NLP моделите все по-често улесняват работните процеси в бизнеса и допринасят за подобряването на взаимодействието на потребителите с генерираните данни. Чрез подобреното интегрирано компютърно зрение, NLP и ML ще се открият възможности за разработването на много по-модерни инструменти за развитие на роботизираната автоматизация на процесите. Тази интеграция означава, че банковите институции са все по-близо до развитието на пълен капацитет за автоматизация без човешка намеса. В този смисъл, може да очакваме през тази година да станем свидетели на пълно преминаване от полуавтоматизирани процеси към 100% автоматизация, при която хората не играят никаква роля в извличането на информация или проверката й.

4. ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА СИСТЕМИТЕ

С оглед на факта, че бизнесът преминава към интегрирани софтуерни системи, финансовият сектор трябва да изостави монолитните архитектурни приложения, за да постигне оперативна съвместимост. Тук се изисква преход към взаимосвързани системни компоненти, както и промяна в структурата и обединяване на множеството бизнес единици в една обща система.

Някои от най-новите тенденции, налагащи се във финансовия сектор, са микро front-end приложения, OpenFin, Electron и micro-services. Организациите, възприели тези технологии, ще успеят да поддържат висок стандарт на оперативна съвместимост и потребителско изживяване, премахвайки монолитните софтуерни архитектури.

Advertisement

5. ВИСОКОСКАЛИРУЕМИ ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

Cross-cloud системите ще имат все по-съществена роля при финансовите услуги през 2020-та година. Още по-нова тенденция в сектора е облачно-агностичната архитектура. Нарастващ брой предприятия ще внедряват решения с Kubernetes клъстери.

Очаква се и увеличаване на конкуренцията при доставчиците на облачни услуги и преразпределяне на пазарните дялове.

Другата тенденция е свързана с повишеното търсене на облачни услуги, в резултат на което компаниите ще разчитат на съвместен облак, за да намалят разходите си. Все пак банките, брокерите и мениджърите на активи ще продължат да използват частни или локални облачни архитектури, които да мащабират въз основа на изчислителните си нужди.

6. ПОВЕЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА БЛОКЧЕЙН

Advertisement

Блокчейн технологиите вече достигат своята зрялост в сектора на финансите. През 2020 г. същото се очаква и за други отрасли, тъй като се откриват все повече ефективни начини за използване на технологията.

Досега няколко мащабни финансови корпорации стартираха различни блокчейн проекти. Очаква се тази тенденция да доведе до повече корпоративни приложения, базирани на водещи блокчейн платформи като Hyperledger и Corda.

Тъй като криптовалутите са колебливи от доста време насам, прогнозите са тези колебания да предизвикат спад във финансирането на блокчейн проекти. Също така се очаква през 2020 г. да станем свидетели на все по-засилени правителствени регулации относно алтернативни парични активи, базирани на блокови вериги.

7. ПО-ГОЛЯМА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ В СЕКТОРА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Тенденциите в застрахователния пазар през следващата година включват активно внедряване на високи технологии, нарастваща нужда от персонализация на продуктите и по-малко бариери за навлизане на нови играчи.

Advertisement

За да отговорят на изискванията за персонализация, застрахователите ще се нуждаят от по-добри инструменти за преобразуване на огромни масиви от лични данни, които да се обработват бързо и прецизно. Освен това, компаниите от сектора са изправени пред предизвикателството да покрият нарастващите изисквания на потребителите към „достъп до всичко през смартфон“. За целта обаче първо трябва да подобрят стария си софтуер и да усъвършенстват остарялата архитектура на данните.

8. ПОВЕЧЕ УСИЛИЯ ПРИ СПАЗВАНЕТО НА РЕГУЛАТОРНИТЕ НОРМИ

Придържането към новите финансови разпоредби винаги е било предизвикателство за организациите в бранша. Ето защо, големите финансови институции се обръщат към Regtech за справяне с проблема. Технологията дава възможност да се оптимизират екипите, занимаващи се с complience, които в някои случаи представляват 15% от цялата работна сила на организацията.

Днес съществуват нови и утвърдени Regtech фирми, които решават редица проблеми при спазването и регулаторните норми – от борбата с прането на пари до регулацията на „Know Your Customer” (KYC). Тези фирми предоставят технологии за проверка на съответствието, мониторинг на трансакциите и генериране на доклад за съответствие.

9. ЧАТБОТОВЕТЕ ЩЕ НАВЛИЗАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ

Advertisement

Друга важна тенденция в сектора на финансите е свързана с въвеждането на изкуствен интелект при банкирането от разстояние чрез чатботове, които все по-често ще заемат мястото на банковите служители при обработката на потребителски заявки. Тези интелигентни виртуални асистенти могат да трансформират обслужването като помагат на клиентите при регистрация, кандидатстване за заем или извършване на трансакция.

Прогнозите са, че чатботовете скоро ще бъдат използвани и като финансови консултанти. В същото време тези интелигентни дигитални агенти ще бъдат в състояние автономно да проследяват данни за бюджетите, да следят приходи и разходи, да правят данъчни анализи и т.н.

Continue Reading
Advertisement