Открийте ни и в

Tехнологии

9 технологични прогнози за финасовия сектор

MIKA

публикувано

на

9 технологични прогнози за финасовия сектор 26

Дигиталната трансформация набира скорост, което неминуемо ще окаже влияние върху финансовия сектор. Технологии като изкуствен интелект (AI), роботизирана автоматизация на процеси (RPA) и анализи на големи масиви от данни ще заменят традиционните банкови системи, които или вече не работят, или работят бавно и неефективно.

DataArt състави списък на основните технологични тенденции в сферата на финансите, които ще имат съществено значение през 2020 г.:

1. РОБОТИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ (RPA) ЩЕ СЕ ВНЕДРЯВА ВСЕ ПО-ЧЕСТО

Първоначално финансовите институции използваха инструменти за обработка на естествен език (NPL) за автоматизирано извличане на данни. Днес те постигат много повече чрез включване на машинно обучение в RPA процесите.

RPA ще има все по-голямо значение през следващата година, но с най-бързи темпове ще навлиза именно във финансовия сектор. Представителите на индустрията като банки, брокери, инвестиционни посредници и финансови консултанти, ще използват RPA за преобразуване на системи и предвиждане на тенденции.

Роботизираната автоматизация ще се използва при ежедневни операции като например – проверка на кредитното досие на клиента и събиране на документи. За големите финансови институции това включва и проследяване в реално време на клиентските трансакции в съответствие с принципа “Know Your Customer” (KYC). RPA ще се прилага и за проследяването на това дали се спазват изискванията, свързани със сигурността на данните, както и за по-качественото обслужване на клиенти.

2. ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ (AI) ЩЕ ИМА МНОГО ПО ГОЛЯМА РОЛЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ МАСИВИ ОТ ДАННИ

Как финансовият сектор се възползва от революцията на т. нар. “Big Data”, която вече е в ход? Сега компаниите усъвършенстват своята архитектура за управление на данни и принципи на работа, за да засилят анализаторския си потенциал чрез използването на данни от структурирани и неструктурирани източници.

През следващата година компаниите от финансовата сфера все повече ще осъзнават ролята на гъвкавите данни за ускоряване на трансформацията. По този начин те ще могат да разработват модулни архитектури от данни, които да се променят динамично и да се развиват със скоростта на бизнеса. Крайната цел е да се даде възможност на потребителите да взаимодействат с данни почти в реално време, за да се подобри качеството на продуктите и услугите. Тези усъвършенствани подходи помагат за автоматизиране на рутинните, отнемащи време работни процеси, свързани с анализа на данни. Нещо повече, организациите в сектора трябва да преразгледат своите политики за управление на данните и сигурността, за да отговарят на по-строгите правила за поверителност.

3. ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И МАШИННО ОБУЧЕНИЕ С ЦЕЛ ПО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

През следващата година ще се увеличи използването на изкуствения интелект и машинното обучение (ML) за автоматизиране на операциите и подпомагане на вземането на решения при управлението на активи. NLP моделите все по-често улесняват работните процеси в бизнеса и допринасят за подобряването на взаимодействието на потребителите с генерираните данни. Чрез подобреното интегрирано компютърно зрение, NLP и ML ще се открият възможности за разработването на много по-модерни инструменти за развитие на роботизираната автоматизация на процесите. Тази интеграция означава, че банковите институции са все по-близо до развитието на пълен капацитет за автоматизация без човешка намеса. В този смисъл, може да очакваме през тази година да станем свидетели на пълно преминаване от полуавтоматизирани процеси към 100% автоматизация, при която хората не играят никаква роля в извличането на информация или проверката й.

4. ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА СИСТЕМИТЕ

С оглед на факта, че бизнесът преминава към интегрирани софтуерни системи, финансовият сектор трябва да изостави монолитните архитектурни приложения, за да постигне оперативна съвместимост. Тук се изисква преход към взаимосвързани системни компоненти, както и промяна в структурата и обединяване на множеството бизнес единици в една обща система.

Някои от най-новите тенденции, налагащи се във финансовия сектор, са микро front-end приложения, OpenFin, Electron и micro-services. Организациите, възприели тези технологии, ще успеят да поддържат висок стандарт на оперативна съвместимост и потребителско изживяване, премахвайки монолитните софтуерни архитектури.

5. ВИСОКОСКАЛИРУЕМИ ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

Cross-cloud системите ще имат все по-съществена роля при финансовите услуги през 2020-та година. Още по-нова тенденция в сектора е облачно-агностичната архитектура. Нарастващ брой предприятия ще внедряват решения с Kubernetes клъстери.

Очаква се и увеличаване на конкуренцията при доставчиците на облачни услуги и преразпределяне на пазарните дялове.

Другата тенденция е свързана с повишеното търсене на облачни услуги, в резултат на което компаниите ще разчитат на съвместен облак, за да намалят разходите си. Все пак банките, брокерите и мениджърите на активи ще продължат да използват частни или локални облачни архитектури, които да мащабират въз основа на изчислителните си нужди.

6. ПОВЕЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА БЛОКЧЕЙН

Блокчейн технологиите вече достигат своята зрялост в сектора на финансите. През 2020 г. същото се очаква и за други отрасли, тъй като се откриват все повече ефективни начини за използване на технологията.

Досега няколко мащабни финансови корпорации стартираха различни блокчейн проекти. Очаква се тази тенденция да доведе до повече корпоративни приложения, базирани на водещи блокчейн платформи като Hyperledger и Corda.

Тъй като криптовалутите са колебливи от доста време насам, прогнозите са тези колебания да предизвикат спад във финансирането на блокчейн проекти. Също така се очаква през 2020 г. да станем свидетели на все по-засилени правителствени регулации относно алтернативни парични активи, базирани на блокови вериги.

7. ПО-ГОЛЯМА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ В СЕКТОРА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Тенденциите в застрахователния пазар през следващата година включват активно внедряване на високи технологии, нарастваща нужда от персонализация на продуктите и по-малко бариери за навлизане на нови играчи.

За да отговорят на изискванията за персонализация, застрахователите ще се нуждаят от по-добри инструменти за преобразуване на огромни масиви от лични данни, които да се обработват бързо и прецизно. Освен това, компаниите от сектора са изправени пред предизвикателството да покрият нарастващите изисквания на потребителите към „достъп до всичко през смартфон“. За целта обаче първо трябва да подобрят стария си софтуер и да усъвършенстват остарялата архитектура на данните.

8. ПОВЕЧЕ УСИЛИЯ ПРИ СПАЗВАНЕТО НА РЕГУЛАТОРНИТЕ НОРМИ

Придържането към новите финансови разпоредби винаги е било предизвикателство за организациите в бранша. Ето защо, големите финансови институции се обръщат към Regtech за справяне с проблема. Технологията дава възможност да се оптимизират екипите, занимаващи се с complience, които в някои случаи представляват 15% от цялата работна сила на организацията.

Днес съществуват нови и утвърдени Regtech фирми, които решават редица проблеми при спазването и регулаторните норми – от борбата с прането на пари до регулацията на „Know Your Customer” (KYC). Тези фирми предоставят технологии за проверка на съответствието, мониторинг на трансакциите и генериране на доклад за съответствие.

9. ЧАТБОТОВЕТЕ ЩЕ НАВЛИЗАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ

Друга важна тенденция в сектора на финансите е свързана с въвеждането на изкуствен интелект при банкирането от разстояние чрез чатботове, които все по-често ще заемат мястото на банковите служители при обработката на потребителски заявки. Тези интелигентни виртуални асистенти могат да трансформират обслужването като помагат на клиентите при регистрация, кандидатстване за заем или извършване на трансакция.

Прогнозите са, че чатботовете скоро ще бъдат използвани и като финансови консултанти. В същото време тези интелигентни дигитални агенти ще бъдат в състояние автономно да проследяват данни за бюджетите, да следят приходи и разходи, да правят данъчни анализи и т.н.

MIKA e онлайн списание за музика и лайфстайл, което отразява най-новото в музикалния свят както от страната, така и от чужбина. Таргета на списанието са активните хора (18-40 години), които се интересуват от музикални събития и градския начин на живот.

Реклама https://www.facebook.com/events/448503252871986

Tехнологии

48 години след първия в света разговор по мобилен телефон, motorola отбелязва успехите си в сферата на 5G

MIKA

публикувано

на

от

48 години след първия в света разговор по мобилен телефон, motorola отбелязва успехите си в сферата на 5G 27

снимка: ПР

От първия разговор по мобилен телефон до последните успехи в сферата на 5G, Motorola успява да превърне мобилните устройства в значим за потребителите фактор. В това отношение, месец април винаги е бил изключително важен за бранда.

На 3 април 1973 г. в центъра на Манхатън е проведен първият в света разговор по мобилен телефон – Motorola dynaTAC 8000x. В зората на мобилните технологии всичко е било по-внушително и този “динозавър” е тежал близо килограм! За сравнение, съвременните телефони примерно от moto g серията тежат едва една четвърт от теглото на пра-родителя си и са изключително компактни.

Отново на същата знаменателна дата, 3 април, но през 2019 г., Motorola пуска първия в света смартфон,  който отваря вратите към необятните възможности на 5G свързаността. Само година по-късно, през декември 2020 г., вече и българските потребители могат да се гмурнат в ултра-бързите скорости, предлагани от мрежата от пето поколение, благодарение на мощния смартфон moto g 5G. През март компанията представи новото си изключително попълнение – най-достъпния 5G модел – moto g100.

От първите лабораторни опити с 5G до днес, когато технологията вече е “в джоба” на потребителите, Motorola извървява дълъг път и всяка стъпка е важна, така че нека го извървим заедно.

Става ли дума за 5G, няма друг производител, на когото да се доверите повече от Motorola:

Януари 2019: Motorola участва в първата симулирана в лабораторни условия 5G мрежа, спомагайки за ускоряването на развитието на първия в света 5G NR mmWave продукт.

Април 2019: Motorola представя първия телефон, поддържащ 5G свързаност, наличен в световната търговска мрежа.

Май 2019: За първи път Motorola отчита 1 Gbps скорост на сваляне в 5G mmWave мрежа.

Февруари 2020: За първи път Motorola отчита 2 Gbps скорост на сваляне в 5G mmWave мрежа.

Април 2020: Motorola пуска Motorola edge+ на 22 пазара по света, осигурявайки на потребителите си както mmWave, така и честоти под 6GHz, плюс светкавична скорост от над 4 Gbps.

Юли 2020: Motorola пуска в Европа първия 5G смартфон от среден ценови клас – moto g 5G plus, който вече е наличен в 30 страни по света.

Декември 2020: Motorola осигурява достъп на българските си потребители до супер-бързите скорости с moto g 5G, съвместим с 5G мрежата на VIVACOM.

Февруари 2021: Motorola съвместно с Qualcomm Technologies, Inc и Ericsson постига рекордна скорост от 4 Gbps в Русия и Северна Америка на Motorola edge+.

Март 2021: Motorola обявява най-новите си 5G устройства от серията moto g – moto g50 и moto g100, даващи достъп на потребители от над 20 страни до по-високите скорости.

Вярна на мисията си да демократизира високите технологии, Motorola ще продължава да предоставя на своите потребители най-ранен достъп до най-страхотните съвременни смартфон иновации, и то на повече от достъпна цена.

Продължете понататък

Tехнологии

Българското мобилно приложение Cardbox вече е налично в AppGallery

MIKA

публикувано

на

от

Българското мобилно приложение Cardbox вече е налично в AppGallery 28

Собственият магазин на Huawei продължава да посреща все повече нови български приложения от сферите на финансите и ритейла. Cardbox е модерно решение, което комбинира и двете – веднъж инсталирано в смартфона, то позволява на потребителите да въведат всички свои карти за отстъпки, без ограничения.

С тази модерна дигитализация можете да разполагате с картите си не само физически, а и електронно, и да оставите в миналото препълнените с пластики портфейли. Така те не само ще са ви винаги под ръка, а и ще елиминирате рисковете и неудобствата от това да ги загубите, забравите или повредите.

Cardbox вече е достъпно и за всички потребители на Huawei AppGallery, третият най-голям магазин за приложения в света, a сред основните му предимства е възможността неговите потребители да следят в реално време актуални отстъпки, натрупани точки, оставащи посещения и друга полезна информация за любимите си брандове и техните лоялни програми.

Друго голямо предимсто на фона на други подобни приложения е, че Cardbox позволява на всеки свой потребител да взима нови карти за отстъпки директно чрез него, само с няколко клика, както и да получава ексклузивни оферти, валидни само за потребителите на Cardbox. Това е лесен и бърз начин да се сдобиете с карти за отстъпки, предоставяни от различни търговци като вериги бензиностанции, магазини, центрове за гуми, застрахователи и др.

В случая използването на Cardbox e не просто удобно и изгодно. То показва и грижа за околната страна чрез намаляване на използването на пластмаса. По данни на компанията, само за изминала година, през която приложението работи на пълни обороти, то дигитализира хиляди карти и спестява на планетата ни над 2 000 килограма пластмаса.

Продължете понататък
Излезе „Лес тъмен“ от Никол Краус, определен от критиката като блестящо постижение 39
Културапреди 1 седмица

Излезе „Лес тъмен“ от Никол Краус, определен от критиката като блестящо постижение

Нова книга изд. ЕРА - "Сапфиреният залив" от Холи Мартин 40
Културапреди 1 седмица

Нова книга изд. ЕРА – “Сапфиреният залив” от Холи Мартин

Скандал, който свали правителство 41
Кинопреди 1 седмица

Скандал, който свали правителство

„Тити рисува букви“, втора част на първата книга-помагало за деца с дислексия 42
Културапреди 1 седмица

„Тити рисува букви“, втора част на първата книга-помагало за деца с дислексия

Популярни актьори се предизвикват със спортни постижения в подкрепа на българското образование 43
Lifestyleпреди 1 седмица

Популярни актьори се предизвикват със спортни постижения в подкрепа на българското образование

БГ родители създадоха рецепти за балансирано хранене за своите деца в инициативата на Нестле България 44
Lifestyleпреди 1 седмица

БГ родители създадоха рецепти за балансирано хранене за своите деца в инициативата на Нестле България

Премиери на „Случаят Пипилоти Мист“ и „Машините са кучки“ на Здрава Каменова и Гергана Димитрова 45
Обществопреди 1 седмица

Премиери на „Случаят Пипилоти Мист“ и „Машините са кучки“ на Здрава Каменова и Гергана Димитрова

„Добро момче. Умерено нежно” – пъстър калейдоскоп на живота в първите два романа на Галин Никифоров 46
Литературапреди 1 седмица

„Добро момче. Умерено нежно” – пъстър калейдоскоп на живота в първите два романа на Галин Никифоров

CMTEN разкри "Music Box" 47
Премиерапреди 1 седмица

CMTEN разкри “Music Box”

Премиерният японски сериал „Ангели в бяло“ - от 11 април по Bulgaria ON AIR 48
Телевизияпреди 1 седмица

Премиерният японски сериал „Ангели в бяло“ – от 11 април по Bulgaria ON AIR

Горещо