Открийте ни и в

Lifestyle

Lavazza Group обявяви финансовите си резултати за 2021 г. и стабилен ръст пред извънредната обстановка

Avatar

публикувано

на

Lavazza Group обявяви финансовите си резултати за 2021 г. и стабилен ръст пред извънредната обстановка 141

Антонио Баравале, снимка: ПР

Стабилни резултати, които демонстрират устойчивостта на Групата, ключов фактор за справяне със сложния макроикономически сценарий за 2022 г.

Вчера Lavazza Group представи финансовите си резултати за 2021 г., показващи оборот от 2.308 милиарда евро, с покачващи се ключови финансови показатели и положителен продуктов микс. Макроикономическият сценарий за 2022 г. е сложен от една страна поради пандемията от Covid-19, а от друга – заради инфлационната спирала, която повишава цената на суровините.

2021 г. беляза началото на особено турбулентен период за всички стоки, а в агрикултурния сектор кафето е изправено пред най-значителното покачване на цените, с увеличение от около 80% през 2021 г. за сортовете арабика и робуста. Тези увеличения се дължат главно на проблеми с глобалната верига за доставки, както и на щети, причинени от метеорологични явления, свързани с изменението на климата. Тези фактори ще окажат влияние върху производството през 2022 г., като прогнозите сочат намаляване на реколтата от кафе и продължаване на инфлационната среда, което означава, че цените на кафето ще останат значително по-високи. 

Към вече затруднената среда се добавя и геополитическата обстановка, в който конфликтът между Русия и Украйна оказва влияние на много фронтове. Освен международните санкции и спада на стойността на рублата, основните ефекти се усещат върху суровините, за които Русия и Украйна са водещи производители и износители, като газ, нефт и метали. 

Lavazza взе решение да преустанови всички дейности в Русия и поради форсмажорни обстоятелства и невъзможност за доставка на нашите продукти на пазара, също така беше принудена временно да прекъсне разпространението в Украйна.

“Групата и Фондация Lavazza са се ангажирали да помагат на засегнатите от войната от началото на извънредното положение, както чрез дарения към различни НПО, с които работим от години, така и чрез изпращане на стоки от първа необходимост до организации, работещи за предоставяна на подкрепа с надеждата, че ситуацията ще се нормализира възможно най-скоро.”, каза Антонио Баравале, изпълнителен директор на Lavazza Group. “Отличните резултати за 2021 г. са не само важен показател за нашата Група, но и средство за справяне с една изключително сложна и предизвикателна година, поради покачването на цената на всички суровини, които използваме – преди всичко зелено кафе, но също и опаковки , енергия, логистика, както и поради и рисковете от текущата геополитическа ситуация.“

През 2021 г. Групата отчете приходи с 11% ръст спрямо 2020 г., докато нетната финансова позиция е положителна с 283 милиона евро, оперативен паричен поток от 203 милиона евро, с подобрение спрямо 2020 г. (125 милиона евро) и потвърждение за отличната оперативна производителност на Групата.

Основните двигатели на растежа са преди всичко възстановяването на продажбите в канала Out Of Home (обратно до 80% от стойността, отчетена през 2019 г.), след забавянето, причинено от Covid, както и постоянно нарастващите приходи в канала Home (+6,3% в сравнение с 2020 г. и +23,8% с 2019 г.), въпреки че пазарните тенденции са подобни на нивата преди Covid.

На географско ниво, Групата също отчете ръст на продажбите и добро представяне като цяло, както на по-зрели пазари като Италия (+6%) и Франция (+10%), така и на развиващи се пазари като Северна Америка (+21% ) и Германия (+14%), което свидетелства за здравето на марките на Групата на всички територии.

Продуктовият микс генерира значителни ползи, благодарение на развитието на сегмента Зърна, който е най-динамичният на пазара и където Lavazza отчита двоен ръст на разпродажбите спрямо средния за пазара (+16,9% Lavazza срещу +8,5% пазар). Във все по-конкурентния сегмент Кафе машини и капсули, Групата продължава да изпълнява своя план за стартиране на CO2-неутрални алуминиеви капсули.

Оперативната печалба на Групата възлиза на 312 милиона евро спрямо 253 милиона евро през 2020 г. (+23,3%), с марж от 13,5%, или на нивата преди пандемията от 2019 г., в сравнение с 12,1% през 2020 г.

Печалбата преди лихви и данъци възлиза на 163 милиона евро срещу 108 милиона евро през 2020 г. (+50,9%), с марж от 7,1%. Както при оперативната печалба, маржът на печалбата преди облагане с лихви и данъци също се върна до нивата от преди пандемията (през 2019 г. беше 7,1%).

Нетната печалба от 105 милиона евро е с ръст от 44% спрямо 73 милиона евро за предишната година. 

През годината отличните резултати в отчета за приходите и баланса бяха допълнени от засилено международно присъствие, особено чрез съвместното предприятие с Yum China за развитие на кафенета в Китай. Също така бяха потвърдени инвестиции в проекти за научноизследователска и развойна дейност и Групата остава решена да продължи да интегрира критериите за екологични, социални и управленски решения в своя бизнес модел.

Ангажиментът на Lavazza по веригата на стойността включва стратегия за екологична устойчивост, базирана на три нива на действие: измерване на въздействието, планове за намаляване и планове за компенсиране, които се изразяват в закупуване на въглеродни кредити с цел постигане на въглероден неутралност. В частност, Групата продължава да прилага „Пътна карта за устойчиви опаковки“, която има за цел да направи цялото портфолио от опаковки за многократна употреба, рециклиране или компостиране до 2025 г. Пътната карта се ръководи от подхода на Lavazza Sustainable By Design, който има за цел да осигури възможно най-ефикасно използване на материали, базирани на принципите за екодизайн.

През 2022 г. Lavazza Group отново е една от 100-те най-реномирани компании в света според класацията „2022 Global RepTrak®“, публикувана от The RepTrak Company, която е специализирана в измерването на корпоративната репутация в очите на обществото. Това е петият италиански бизнес и единствената компания от Топ 100, работеща в сегмента на напитките.

И накрая, Групата продължава да бъде Най-добрият работодател в Италия, благодарение на непрекъснатото подобрение, съсредоточено върху хората, и постоянното търсене на високи постижения в процесите и стратегиите за управление на човешките ресурси.

Реклама