Connect with us

Lifestyle

Nestlé се застъпва за постигане на нулеви нетни парникови емисии

Avatar

Публикувано

на

GlobalCompact19 05 2020

Nestlé се присъедини към над 150 международни компании, призовавайки правителствата по целия свят да координират своите усилия за икономическа помощ и възстановяване от кризата, породена от разпространението на COVID-19, с най-новите научни данни в областта на климата.

Подписвайки това изявление, компаниите затвърждават своите собствени научнообосновани ангажименти за постигане на нулеви нетни въглеродни емисии. Бизнесът призовава правителствата да приоритизират по-бързия и справедлив преход от сива към зелена икономика.

Изявлението идва в момент, в който държавите по света работят върху пакети от мерки за възстановяване от въздействието на коронавирус пандемията и същевременно се готвят да представят подобрени национални планове за климата съгласно Парижкото споразумение.

Инициативата се стреми да обедини бизнеса и правителствата с цел по-добро възстановяване от кризата и постигане на най-добрия положителен ефект за хората, икономиката и планетата.

Компаниите заявяват, че ще продължат да:

Advertisement
  • Демонстрират, че най-добрите решения и действия са основани на науката;
  • Инвестират във възстановяване и устойчивост за постигане на системни социално-икономически трансформации;
  • Работят с правителствата по цял свят, за да разрастват това движение

„Нека да работим заедно за създаването на по-устойчив и издръжлив на кризи свят. Ние в Нестле сме отдадени на нашата роля и се ангажираме с постигането на нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. “, заяви Марк Шнайдер, изпълнителен директор на Nestlé.

Nestlé ускорява действията си за справяне с климатичните промени и се ангажира с  постигането на нулеви нетни емисии от парникови газове до 2050 г. Плановете за постигане на тази цел включват възстановяване на земеделските земи и гори, увеличаване на използването на възобновяема енергия и преформулиране на продукти, които имат по-добър екологичен отпечатък и допринасят към по-балансирана хранителна култура. Компанията ще публикува план, включващ междинни цели, съответстващи на усилията за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5 ° С.

Компаниите дават гласност на тази цел, мотивирани от инициативата „Science Based Targets” (SBTi) и партньорите в кампанията „Бизнес амбиции за 1,5 ° C“, Глобалния договор на ООН и инициативата „Ние имаме предвид бизнеса“ (“We mean business”).

Continue Reading
Advertisement