Connect with us

Lifestyle

Рисковете при сезонната работа в Швеция

Рисковете при сезонната работа в ШвецияВ летния сезон много хора търсят възможности за сезонна работа извън страната, най-често в сферата на селското стопанство. Рисковете да попаднат на недобронамерени посредници, работодатели или дори познати и приятели стават все по-големи.

Пример за подобна ситуация е  добива на горски плодове в Кралство Швеция. Редица фактори доведоха до кризисна ситуация през лятото на миналата година, когато стотици български граждани се оказаха без препитание и средства да се завърнат в страната, в следствие на слабата реколта на боровинки и късното узряване на плодовете.

По предварителни прогнози на шведските власти, реколтата от боровинки през 2013 г. ще узрее по-късно, след края на месец юли, началото на август месец, а изкупните цени на плодовете ще са по-ниски, поради очаквана по-добра реколта и наличие на резерви от замразени плодове от миналата година. Всички българи, които планират да работят сезонно в Швейцария трябва да знаят, че част от прекупвачите на боровинки (които са и шведи, и българи) извъшват нелигитимно изкупуване на боривинки, като изкупните цени са трикратно по-ниски от реалните. Така много хора стават неусетно жертва на измама, а  в последвие стават и жертви на трудова експлоатация.

Avatar

Публикувано

на

Рисковете при сезонната работа в ШвецияВ летния сезон много хора търсят възможности за сезонна работа извън страната, най-често в сферата на селското стопанство. Рисковете да попаднат на недобронамерени посредници, работодатели или дори познати и приятели стават все по-големи.

Пример за подобна ситуация е  добива на горски плодове в Кралство Швеция. Редица фактори доведоха до кризисна ситуация през лятото на миналата година, когато стотици български граждани се оказаха без препитание и средства да се завърнат в страната, в следствие на слабата реколта на боровинки и късното узряване на плодовете.

По предварителни прогнози на шведските власти, реколтата от боровинки през 2013 г. ще узрее по-късно, след края на месец юли, началото на август месец, а изкупните цени на плодовете ще са по-ниски, поради очаквана по-добра реколта и наличие на резерви от замразени плодове от миналата година. Всички българи, които планират да работят сезонно в Швейцария трябва да знаят, че част от прекупвачите на боровинки (които са и шведи, и българи) извъшват нелигитимно изкупуване на боривинки, като изкупните цени са трикратно по-ниски от реалните. Така много хора стават неусетно жертва на измама, а  в последвие стават и жертви на трудова експлоатация.

Бъдете предпазливи, когато заминавате да работите в чужбина, особено при такъв тип сезонна работа. Рисковите фактори в подобна ситуация са много – отивайки да берете боровинки в Швеция, често нямате предварително подсигурени условия на живот в регионите, в които се добиват плодовете. Много от хората пребивават в мизерия, спят на открито и не разполагат с минималното от първа необходимост. Животът им зависи от атмосферните условия и резултатите от реколтата на плодове, която всяка година може да бъде различна. Тази несигурност по отношение на добива и доходите, както и новите изисквания към прекупвачите на горски плодове в Швеция, които трябва да изкупуват плодовете единствено от лицензирани фирми, могат да поставят много български граждани в безизходица, извън дома си, без средства да се приберат.

Важно е да знаете, че Швеция има категорични изисквания да имате здравна застраховка, да разполагате със средства за първоначална издръжка и заделени средства за завръщане в България в случай че бъдете измамени и се окажете в безизходна ситуация! Допълнително съществува законодателство, регулиращо ползването на земите и условията за пребиваване на сезонни работници, с което трябва да сте запознати, за да не станете жертви на трудова експлоатация.

Advertisement

Националната комисия за борба с трафика на хора апелира – бъдете внимателни, когато планирате сезонна работа извън страната!

Все повече фирми в по-малките градове наемат хора на работа, с обещание да ги командироват дългосрочно в чужбина за сезонна или временна работа. Така нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми в страната, които защитават наетите сезонно работници и успяват да убедят хората търсещи работа, че за тях няма рискове. Сред зачестилите случаи на трафик с цел трудова  екплоатация през последните 2 години най-много хора са станали жертва на тази схема с обещания за добре платена работа за Германия, Белги и Чехия.  Предложенията на фирмите са на пръв поглед много добри – висока надница, особено спямо българските условия, осигурена храна и настаняване, 8 часов работен ден и почивни дни. Условията на предложенията за работа обаче много често се разминават с действителността, когато хората стигнат на новото си работно място. Оказват се  принудени да работят и живеят в мизерни условия, без никакво заплащене или минимално спрямо обещаното. Въпросът е защо тези хора не си тръгват, когато разберат че са измамени и са в ситуация на експлоатация? Защото в повечето случаи работодателите взимат документите им за самоличност под някакъв предтекст и ги задържат при себе си. Следват заплахи че ще ги обяват пред полицията за нелегално пребиваващи и нелегално работещи. Друг начин експлоаторите да задържат работниците е като им дават малка сума от изработеното от тях и им обещават издължаване през следваща седмица или следващия месец. Ситуацията, разбира се, се повтаря и следващата седмица и следващия месец и така работодателят става „длъжник” на работника с хиляди евро и той не може си тръгне без да ги получи.

Търсещите работа в чужбина трябва да бъдат предпазливи и към обяви, разлепени на улицата, в които фигурира единствено мобилен телефон, малко име и примамливо високо заплащане. Не трябва да бъдат подценявани и изключително привлекателни предложения за работа в чужбина, отправяни от познати и дори приятели – подобни предложения може да са предпоставка човек да попадне в неприятна ситуация извън страната – без работа, без документи, задлъжнял, в условия на живот близки до робските и без средства да се върне в страната.  

Проеди да заминете, проучете следните неща:

• Проучете добре агенцията – посредник или източника на информация, а по възможност и работодателя, при когото отивате. Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=23/02&WA=Exchanges/Firmi.htm .

Advertisement

• За да започнете работа, трябва предварително да подпишете договор на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език на страната на работодателя;

• Не давайте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог;

• Посъветвайте се с Нациалналата комисия за борба с трафика на хора, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина;

• Вземете с Вас адреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътувате. Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда,незабавно се свържете с тях или с полицията там – вие сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви бъде оказана помощ.

В началото на годината Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и международната компания „Менпауър България” стартирaха съвместна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, под надслов „Нулева толерантност към трафика на хора“. Кампанията цели да повиши обществената информираност по проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация и конкретно сред хората, търсещи работа, както и да запознае и привлече работодателите в проблемите на трафика на хора и негативното му влияние върху бизнеса и възможните начини за превенцията на това явление.

Advertisement

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) е основен партньор на румънската Национална агенция за борба с трафика на хора към Главен инспекторат на Полицията, в проект за противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Интегриран подход за превенция на трудовата експлоатация в страните на произход и крайна дестинация”. Проектът е финансиран от Европейската комисия (ЕК), Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” и изпълняван от румънската Национална агенция за борба с трафика на хора.

Continue Reading
Advertisement