Открийте ни и в

Събития

Министерство на културата отказа регистрация на сдружение ЕАЗИПА

Министерство на културата отказа регистрация на сдружение ЕАЗИПАМинистерство на културата мотивирано отказа регистрация на ЕАЗИПА за колективното управление на авторски и сродни права в сферата на музиката. С това категорично се слага точка на спекулациите на тази организация и на системното подвеждане на големи групи ползватели на музика, което създаваше предпоставка за дискредитиране на принципите на колективното управление на права в България.

ПРОФОН приветства това дългоочаквано решение на Министерство на културата, което съответства на духа на приетите още през март 2011 г. промени в ЗАПСП, насочени към повече прозрачност, ефективност, отчетност и правна сигурност на този пазар.

Една от най-важните цели на Закона беше и облекчаване на ползвателите чрез уреждане на правата само с едно дружество-титуляр за управлението на съответната категория права, видове обекти на закрила и начини на използване. Министерство на културата се съобрази с волята на законодателя и с това решение допринася за създаване на по-добра и регламентирана среда на използване на музиката в България.

Avatar

публикувано

на

Министерство на културата отказа регистрация на сдружение ЕАЗИПАМинистерство на културата мотивирано отказа регистрация на ЕАЗИПА за колективното управление на авторски и сродни права в сферата на музиката. С това категорично се слага точка на спекулациите на тази организация и на системното подвеждане на големи групи ползватели на музика, което създаваше предпоставка за дискредитиране на принципите на колективното управление на права в България.

ПРОФОН приветства това дългоочаквано решение на Министерство на културата, което съответства на духа на приетите още през март 2011 г. промени в ЗАПСП, насочени към повече прозрачност, ефективност, отчетност и правна сигурност на този пазар.

Една от най-важните цели на Закона беше и облекчаване на ползвателите чрез уреждане на правата само с едно дружество-титуляр за управлението на съответната категория права, видове обекти на закрила и начини на използване. Министерство на културата се съобрази с волята на законодателя и с това решение допринася за създаване на по-добра и регламентирана среда на използване на музиката в България.

Решението на Министерството за отказ на претенциите на ЕАЗИПА е ясно послание към всички ползватели, системно подвеждани от ЕАЗИПА и сключили договори с тази организация, без да имат яснота относно представлявания от ЕАЗИПА репертоар и нейните правомощия.

ПРОФОН многократно предупреждаваше своите партньори, предимно от сектора на публично изпълнение на музика – собственици на хотели, ресторанти, магазини, бензиностанции, кафета, нощни клубове, казина и други обекти, в които звучи музика, за опасностите, които крие евентуално споразумение с ЕАЗИПА, както и за факта, че договорът с нея не позволява използването на огромния български и международен репертоар, представляван от ПРОФОН. 

Единствено договор с ПРОФОН за уреждане на сродните права в музиката носи спокойствие и сигурност на ползвателите, защото дружеството е единствен титуляр на първа регистрация в Министерство на културата, част е от авторитетна международна инфраструктура и стриктно спазва всички изисквания на Закона.

С настоящото решение Министерство на културата утвърждава добрите европейски практики и създава предпоставки за предсказуемост и ред на този пазар, който има огромно значение за възпроизводството и развитието на музиката и българските творци, доколкото генерира близо 40 % от приходите на музикалната индустрия в България.

ПРОФОН e творческо сдружение с нестопанска цел, което защитава и управлява права, сродни на авторското право – тези на продуцентите на звукозаписи и артистите-изпълнители. От 1998 г. до момента, ПРОФОН се превърна в най-представителната музикална организация в България за колективно управление на сродни права, като представлява 90% от българския и световен музикален репертоар у нас. ПРОФОН е част от клуба на Световните организации за колективно управление на права в Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и има директни договори за взаимно представителство с лицензиращи организации от цял свят.

Сдружението управлява най-големия музикален каталог у нас, като представлява  звукозаписите на трите мейджър музикални компании в световен мащаб (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), наред с над 30 000 независими чуждестранни лейбъли, както и репертоара на над 180 от най-изявените български изпълнители, групи, музикални компании и продуцентски къщи.